Úvodní stránka

Webové stránky Varhaníci on-line přinášejí informace z varhanické praxe. Doufáme, že potěší i všechny, kdo se zabývají liturgickou hudbou, stejně jako ty, kteří varhany třeba jen rádi poslouchají.

Svatá Cecílie, naše patronka.

 • 31. Mezinárodní ekumenický varhanní týden

  Tradiční akce s mezinárodní účastí, která se koná od neděle 18. srpna do pátku 23. srpna 2024 v prostorách Farního centra Heidenreichstein na Kirchenplatz 4, v Rakousku (15 km od hranic s Českou republikou). Program zahrnuje individuální výuku na 15 varhanách v okolí, polední sborové zpívání a hudební ranní chvály. Vyučovací jazyky: němčina, angličtina, francouzština a čeština. Přihlášky: na christoph.maasz@wvnet.at nebo na mobil +43 6769474929. Podrobnosti na letáčku.

 • Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 2024

  Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Německého řádu, Opava, vyhlašuje XXII. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, která proběhne v Opavě ve dnech 28. 10. – 2. 11. 2024. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let, kteří mohou soutěžit v interpretaci a v improvizaci. Uzávěrka přihlášek je 14. června 2024.

  Soutěž v intepretaci je tříkolová a proběhne na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (1. kolo), v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně (2. kolo) a v kostele sv. Vojtěcha v Opavě (3. kolo).

  Soutěž v improvizaci je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže a proběhne
  na nástroji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

  Bližší informace a přihlášky na https://www.ebencompetition.cz/

 • Setkání varhaníků Pražské arcidiecéze

  Strahovský klášter, 21. října, 9–17 hod.

  Arcibiskup Mons. Jan Graubner a biskup Václav Malý, pověřený otázkami duchovní hudby,
  srdečně zvou chrámové varhaníky na celodiecézní Setkání varhaníků Pražské arcidiecéze v sobotu 21. 10. 2023, konané v klášteře premonstrátů v Praze na Strahově.

  Cílem tohoto prvního setkání je poděkovat vám, varhaníkům, za vaši dlouhodobou službu. Zprostředkovat kontakt mezi varhaníky a poskytnout inspirativní přednášky s tématy zaměřenými na varhanickou službu. Na programu jsou tedy přednášky, besedy, konzultace na úrovni vikariátů a v neposlední řadě společná modlitba (společně zpívaných nešpor).

  Celodenní program setkání začne v 8:30 registrací účastníků, vrcholem pak budou společné nešpory cca v 16:30 za účasti Mons. J. Graubnera. Při nich budou také předány certifikáty absolventům kurzu varhaníků 2021–2023. Podrobnosti zde.

  PŘIHLÁŠKU vyplňte ZDE.

  Akce je určena především chrámovým varhaníkům diecéze. V případě volné kapacity je otevřena také profesionálním hudebníkům se vztahem k liturgické hudbě nebo varhaníkům z ostatních diecézí.

  pořádá: Arcibiskupství pražské ve spolupráci se Společností pro duchovní hudbu, z. s.
  hlavní koordinátor: P. Christian Pšenička O.Praem.
  administrace přihlášek: Ondřej Šmíd (SDH)
  e-mail: Psalterium.SDH@gmail.com
  tel.: 608 950 005

 • 30. Mezinárodní ekumenický varhanní týden

  Program akce, která se koná od 20. do 25. srpna v rakouském Heidenreichsteinu (nedaleko hranic s ČR), zahrnuje individuální výuku hry na varhany, sborový zpěv, koncerty aj. Výuka též v českém jazyce. Podrobnosti viz letáček.

 • Varhanní kurz v Tachově

  Od 21. do 26. srpna 2023 se v Tachově koná tradiční prázdninový kurz, který je vhodný i pro začínající varhaníky. Kurz zahrnuje výuku hru na varhany a improvizace, hudební teorie, liturgie a nauky o varhanách. Podrobnosti viz letáček.