Ordinária, odpovědi

Aneb zahrajte si sami… Za poskytnutí zveřejněných skladeb nebo varhanních doprovodů děkujeme jejich autorům. Kopírování, šíření a provozování v kostelích doporučeno, poskytování za úplatu zakázáno!

Radek Rejšek: Mešní ordinárium

Odpovědi ke zpívané mši svaté podle chorálu, včetně Modlitby Páně (D: Bohuslav Korejs)


Otče náš ze Šamotulského kancionálu