Akce

Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 2024

Statutární město Opava ve spolupráci s Církevní konzervatoří Německého řádu, Opava, vyhlašuje XXII. ročník Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, která proběhne v Opavě ve dnech 28. 10. – 2. 11. 2024. Soutěž je otevřena kandidátům ze všech zemí, jejichž věk nepřesáhne ke dni zahájení soutěže 30 let, kteří mohou soutěžit v interpretaci a v improvizaci. Uzávěrka přihlášek je 14. června 2024.

Soutěž v intepretaci je tříkolová a proběhne na nástrojích v Knihovně Petra Bezruče v Opavě (1. kolo), v kostele sv. Jana Křtitele v Hlučíně (2. kolo) a v kostele sv. Vojtěcha v Opavě (3. kolo).

Soutěž v improvizaci je soutěžním oborem nezávislým na účasti v interpretační části soutěže a proběhne
na nástroji v konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie v Opavě.

Bližší informace a přihlášky na https://www.ebencompetition.cz/

Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena, Opava 2024