Svatební obřad ve mši

V případě, že máme doprovodit svatební obřad, je nutné domluvit se předem s oddávajícím knězem a snoubenci, zda obřad bude součástí mše, případně bohoslužby slova, či nikoliv. Dále je vhodné domluvit se na dalších detailech, které se mohou lišit podle místních zvyklostí, ale i v případě konkrétního obřadu.

Pro hudební doprovod je vhodné volit liturgickou nebo alespoň duchovní či zažitou svatební hudbu (svatba je přece v kostele), ale praxe občas bývá jiná a požadavky snoubenců mohou být někdy dost svérázné. Ne všechny však varhaník musí akceptovat – je třeba eliminovat alespoň ty, které jsou už opravdu za hranou.

Svatební obřad ve mši trvá více než hodinu, ostatní varianty jsou kratší – podle toho, co všechno se z „plné verze“ vypustí. Pokud doprovod této liturgie není naším denním chlebem, je vhodné připravit si hudební program písemně.

Jak probíhá liturgie svatby (svátosti manželství) a kdy se při tom obvykle hraje?

1. Vstupní obřady

Kněz s asistencí vyjde vstříc svatebčanům, shromážděným u kostelního vchodu. Přitom se nic nehraje.

Kněz pozdraví svatebčany a doprovodí je k oltáři. Při tom se hraje svatební pochod, nebo zpívá píseň 916, nebo 904.

Oblíbená svatební hudba:
F. Mendelsohn-Bartholdy: Svatební pochod ze Snu noci svatojánské
R. Wagner: Svatební sbor z Lohengrina
B. A. Wiedermann: Svatební pochod a la Handel
A. Michna z Otradovic: Nebeští kavalérové
H. Purcel: Trumpet Tune and Air
M. Charpentier: Preludium
J. Clarke: Rondo
L. Boelmann: Menuet z Gotické suity

Je-li bohoslužba spojená se mší, následuje Gloria, mše pokračuje obvyklým způsobem.

2. Bohoslužba slova

Bohoslužba slova probíhá obvyklým způsobem.

3. Udílení svátosti manželství

Po homilii začíná svatební obřad. Obřad se skládá z:

  • otázek kněze,
  • souhlasu snoubenců,
  • manželský slibu,
  • potvrzení kněze
  • a požehnání a výměny prstenů.

Manželský slib:
„Já N., odevzdávám se tobě, N., a přijímám tě za manželku (manžela). Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať mi dopomáhá Bůh. Amen.“

Během tohoto obřadu není nutná hra na varhany. Poté co si manželé vymění prsteny, může následovat vhodný zpěv, nebo varhanní hudba.

Oblíbená varhanní hudba:
J. S. Bach / Ch. Gounod: Ave Maria
F. Schubert: Ave Maria
G. F. Haedel: Largo z opery Xerxes (Ombra mai fu)
L. Boelmann: Modlitba k Panně Marii z Gotické suity
D. Zippoli: Elevazione in F
J. S. Bach: Air

Následují přímluvy, je-li bohoslužba spojená se mší, následuje bohoslužba eucharistie. Uděluje-li se svátost manželství při bohoslužbě slova, následují hned závěrečné obřady.

4. Bohoslužba eucharistie

Bohoslužba pokračuje obvyklým způsobem až do Otčenáše.
Otčenáš se říká (zpívá) dohromady s doxologií neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Neříká se „Vysvoboď nás ode všeho zlého“ a „Pane Ježíši Kriste tys řekl“, kněz se místo toho modlí zvláštní modlitbu za manžele. Poté následuje pozdravení pokoje.
Mše pokračuje obvyklým způsobem.

5. Závěrečné obřady

Požehnání se uděluje slavnostním způsobem.
Po propuštění se jdou novomanželé a svědci podepsat do knihy oddaných (během toho lze hrát vhodné skladby) a poté odcházejí. Při odchodu novomanželů se hraje slavnostní dohra.