Doprovody

Aneb zahrajte si sami… Za poskytnutí zveřejněných varhanních doprovodů děkujeme jejich autorům nebo vydavatelům. Kopírování, šíření a provozování v kostelích doporučeno, poskytování za úplatu zakázáno!

Bohuslav Korejs: doprovody rorátů

Následující noty obsahují doprovody ke zpěvníčku rorátů. Autorem doprovodů je Bohuslav Korejs, jenž nám je také poskytl a doplnil následující komentář:

„Na zvláštní přání jsou harmonizace psány tak, aby šly hrát i na harmonium. Pozor na předznamenání! Některé písně jsou ve starých (církevních) tóninách. Při jejich harmonizaci jsem se vyhýbal (záměrně) durovým dominantám, které jsou ve stylové harmonizaci nepřípustné. Také dominantní septakordy pro jejich „sladkobolnost“ nezbožňuji.

Bude-li někdo chtít kopie, lze libovolně množit. Chorály jsou nechány bez doprovodu, jak současný vědecký mrav velí. Doprovody jsou určeny k rorátům, které vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2003. Číslování písní je shodné. Harmonizace jsou v detailech jiné nežli na cédéčku.“


Chtíc, aby spal (JK č. 220) – originální doprovod podle Adama Michny. Oficiální doprovody kancionálu klidně nechte zavřené…

Narodil se Kristus Pán (JK č. 201) – harmonizace Jiřího Strejce. Vydala a poskytla Společnost přátel Jiřího Strejce.