Texty

Seznam odpovědí žalmů B. Korejse – seznam nám zaslal Petr Blažek z Dýšiny se slovy: „V kostelích bez Mešních zpěvů a velkých digitálních ukazatelů to mohou nedoslýchaví lidé ocenit. V našem kostele bývá aktuální stránka vždy vyvěšena v předsíni na nástěnce…“

Texty vánočních koled – mohou se hodit nejen třeba na půlnoční – knížečka A5, 4 str.