Liturgie a hudba

Alena Michálková: Rukověť varhaníkova, aneb návod, kterak při mši svaté hráti – v malé příručce najdete všechny základní informace přehledně na jednom místě. Ideální pro všechny, kdo s hraním v kostele začínají, inspirativní i pro zkušenější varhaníky. PDF soubor – klikněte na odkaz:

Základní poučka pro varhaníky:

„Když farář mluví, nehraj!“