Žalmy, aleluja

Aneb zahrajte si sami… Za poskytnutí zveřejněných skladeb nebo varhanních doprovodů děkujeme jejich autorům a vydavatelům. Kopírování, šíření a provozování v kostelích doporučeno, poskytování za úplatu zakázáno!

Liturgický zpěvník aleluiatických zpěvů před evangeliem – poskytl Jiří Hrubý, regenschori v Uherském Brodě.

Jiří Strejc Dva vánoční žalmy – vydala a poskytla Společnost přátel Jiřího Strejce.


Alena Michálková: úvodní antifona na Květnou neděli


Na stránkách SDH jsou k dispozici Korejsovy žalmy pro všechny dny liturgického roku, včetně originálních varhanních doprovodů. Doporučujeme!