Z pražské Lorety

Kůr pražské Lorety, resp. poutního kostela Narození Páně a kostela P. Marie Andělské v sousedním kapucínském klášteře je jedním z mála míst, kde je liturgická hudba nejen provozována, ale také zde stále vzniká. Díky laskavosti jejích autorů Vítka Janaty a Radka Rejška si zde nyní část jejich skladeb můžete stáhnout. Potěší nás, pokud obohatí liturgii i v dalších chrámech.

Sborník loretánských intrád – díl I. – Radek Rejšek, Vít Janata – trubka, varhany, pdf v archivu zip

Sborník loretánských intrád – díl II. – Radek Rejšek, Vít Janata – trubka, varhany – pdf v archivu zip

Missa Lauretana – Vít Janata – SATB – pdf

Missa brevis ad honorem Jesu Christi Regem – Vít Janata – SATB, varhany – partitura: pdf, varhany: pdf

Alleluja – Vít Janata – SATB – pdf

O svatém Vítu – mučedlníku a patronu království českého – anonym, text: Václav Hollan Rovenský – varhany, zpěv – pdf

Pějme píseň o Hedvice – Vít Janata – varhany, SATB – partitura: pdf, varhany: pdf, sbor: pdf

Koleda Moravičanská – Vít janata, text: kancionál z 19. stol. – varhany, SATB a melodický nástroj – pdf