Varhanovýlet 2005 (5) - Písek

Z Kájova jsme se vydali už směrem domů, ale ještě nás čekal Písek. Zde jsou varhany Em. Š. Petra. Konečně byl také čas blíže poznat zdejšího varhaníka a regenschoriho Ondru Scholtze. Zúčastnili jsme se mše a poté si zahráli na zdejší stroječek.

Kostel Narození Panny Marie, Písek
Emanuel Štěpán Petr
pneumatická traktura, kuželová vzdušnice

I. Manual (C – f3) 

II. Manual (C – f3) v žaluziích

Pedál (C – d1)

Tromba 8´
Bordun 16´
Principal 8´
Fléta harm. 8´
Kryt 8´
Roh 8´
Salicional 8´
Gamba 8´
Fléta 4´
Oktava 4´
Mixtura 2 2/3´

I/II 8´
I/II 16´
I/I 4´

Bordun dolce 16´
Principal hosl. 8´
Oktava 4´
Fléta 4´
Fléta konc. 8´
Vox coelestis 8´
Aeolina 8´
Oktava 2´
Cornettino 2 2/3 2x
Cornet 2 2/3 3ř

II/II 4´
II/II 16´

Salicetbas 16´
Bordun 8´
Violončel 8´
Subbas 16´
Trombon 16´
Principalbas 16´
Violonbas 16´
Salicet 8´
Oktavbas 8´

I/P 8´
II/P 8´

Crescendo, PL, F, MF, P, jedna volná kombinace

Poté jsme prohlásili výlet za ukončený a rozjeli se do svých domovů. Příští rok zas někam na víkend vyrazíme poznávat varhany a lidi kolem nich. Naše poděkování patří všem, kteří nám tento výlet umožnili a zajistili - v neposlení řadě též Štěpánovi Šírovi, bez kterého by se tento výlet asi nepodařilo uskutečnit.

-am-



PozounoOndra


Varhany