Varhanovýlet 2005 (2) - Chvalšiny

Z Českého Krumlova jsme přijeli do Chvalšin. Chvalšinské varhany jsou opravdu zajímavé. Dvoumanuálový nástroj je rozdělen do dvou skříní (hlavní stroj s pedálem a pozitiv s hracím stolem v zábradlí kůru). Manuály a 18ti tónový pedál mají krátké oktávy. V hlavní stroji je kompletně vybudovaný principálový sbor (viz dispozice), vzdušnice je zásuvková, traktura mechanická. Varhanní skříň je ovšem stylově novogotická, intonace stroje je silně romantická a mixtura v pozitivu oplývá septimovou řadou! Velice bizarní stroj od firmy Breinbauer a syn. I kůr je atypický – je totiž dvoupatrový a varhany se nacházejí v horním patře.

Kostel sv. Máří Magdaleny, Chvalšiny
Leopold Breinbauer a syn
mechanická traktura, zásuvková vzdušnice

I. Manual HW (C – c3) 

II. Manual Pos (C – c3)

Pedál (C – a, 18 tónů)

Prinzipal 8´
Mixtur 4f
Sup. Octav 2´
Quinte 2 2/3´
Gamba 8´
Gedackt 8´
Bourdon 16´
Flote 4´
Octave 4´

Salicion 8´
Filomele 8´
Prinzipal 4´
Cornet 5 fach (se septimou)

II/I

Subbas 16´
Violon 16´
Octavbas 8´

Pedálová spojka

Po pokochání chrámem a strojem jsme pokračovali do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.Dvoupatrový kůr
s varhanami