Poexerciční výlet za varhanami do okolí Příbrami 

Prvním cílem výletu se stal zámek v Březnici. Na kůru zdejší kaple stojí varhany od varhanáře Vojtěcha Schrayera z roku 1796. Mají dva manuály a pedál a píšťaly II.manuálu se nacházejí přímo v hracím stole. Manubria pedálových rejstříků jsou za zády varhaníka ve varhanní skříni. Kromě hraní jsme si zde také vyzkoušeli, jak se u varhan šlapou měchy - a není to žádná legrace!

Dispozice:

I. manual - hlavní stroj C-c3, krátká oktáva

Quintadena 8´
Salicional 8´
Principal 4´
Fugara 4´
Quinta 2 2/3´ (principálová)
Quinta 2 2/3´ (slaběji znící)
Oktáva 2´
Mixtura

II. manual - continuový stroj:

Copula minor 8´
Copula major 4´

Pedal C-a, krátká oktáva:

Subbas 16´
Oktávbas 8´

Přetahovací manuálová spojka

Naše kroky (nebo spíše kola automobilu) poté zamířily do Třebska. Na kůru zdejšího kostela se nachází nástroj z dílny Kašpara Welzela, kralického varhanáře. Prospektové píšťaly jsou malované (v ČR jsou pouze dva takto vyzdobené nástroje) a vydávají nesmírně libý zvuk (a nejen ty). Původně zde ovšem nestály. Byly zde varhany od Em. Š. Petra, které zakoupil Antonín Dvořák za svou první mzdu z pobytu v Americe. Tento nástroj v padesátých letech 20. století zničil požár. Z východních Čech sem byly převezeny Welzelovy varhany, pro které se právě hledalo vhodné umístění, a tak byly zachráněny před jistou zkázou. Varhany totiž byly v soukromém vlastnictví a stály ve špýcharu, který se využíval jako koncertní sál. Po roce 1948 se staly spolu s nemovitostí majetkem státu. Nemovitost začala chátrat a vybavení se začalo ztrácet. Varhanám hrozilo že budou použity jako dříví do kamen. Naštěstí se tak nestalo a i dnes můžeme obdivovat jedinečné dílo kralického mistra Welzela.

Dispozice:

Manual C-c3, chromaticky:

Flétna copulová 8´
Salicional-bass 8´
Salicional-diskant 8´
Principal 4´
Copula 4´
Nasard-bass 2 2/3´
Nasard-diskant 2 2/3´
Oktáva 2´
Kvinta 1 1/3´
Mixtůra 1´

Pedal C-d1, chromaticky:

Subbas 16´
Oktávbas 8´

tremolo - nefunkční
pedálová spojka