Jak se správně rejstříkuje v Humpolci

5. července 2007 - státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Mnozí spějí na Velehrad, jiní odjíždějí zhodnotit pobytem na chatě či chalupě prodloužený víkend, další se věnují jiným více či méně bohulibým činnostem. Varhaníci měli možnost se v tento den zúčastnit semináře MgA. Pavla Černého o správném používání varhanních rejstříků v Hlíníkově městě - Humpolci.

Pamětní deska pro Hliníka

Pamětní deska pro Hliníka 

Do města na okraji Vysočiny se milovníci královského nástroje sjeli z blízka i z dáli, i když jejich počet by se dal nazvat počtem komorním. Za to se pak mohli v polední přestávce vydatně nasytit obdivuhodným zvukem varhan z krnovské dílny Kánský - Brachtl.

Mistr Pavel v akci

Praktická výuka registrace 

Seminář byl velmi poutavý. Účastníci semináře se seznámili s historickým vývojem varhan a jejich rejstříků od středověku do současnost. Pavel Černý pohovořil o dispozičních a registračních zásadách z pohledu jednotlivých evropských varhanních kultur, včetně české. Závěr semináře patřil ukázce praktické registrace na skladbách, které si sebou varhaníci přinesli.

Ve večerních hodinách zaplnily kostel sv. Mikuláše tóny skladeb věhlasných barokních mistrů Buxtehuda, Dandrieua a Bacha v podání varhanního mistra Pavla.

Dispozice varhan:

Hlavní stroj (C - g´´´)

Prsní stroj (C - g´´´)

Pedál (C - f´)

Montre 8´
Flutte 8´
Bourdon 8´
Salicional 8´
Prestant 4´
Flutte 4´
Quint 3´
Doublette 2´
Fourniture 4x
Cornet 5x
Trompette 8´ 

Nachthorn 8´
Unda maris 8´ od c1
Fugara 4´
Flutte 4´
Nazard 3´ od c1
Doublette 2´
Tierce 1 3/5´ od c1
Larigot 1 1/2´
Voix humaine 8´ 

Subbass 16´
Octavbass 8´ 
Quint 6´
Prestant 4´
Bombarde 16´ 

I/P, II/P, II/I, kanálové tremolo, Cymbelstern

 

 Varhany z dílny Kánský - Brachtl

Varhany věnoval humpolecký rodák žijící v USA pan Stanislav Kotyza se svou ženou Martou 

-am-