Výlet do Freibergu

Anděl z velkých varhan1. Sraz byl u nás doma ve čtvrtek 4. srpna kolem poledního. Freibergská nádivka láskyplně chladla v pekáči, čehož Alenka využila ke kvalitativní ochutnávce za poslechu Toccaty in F od Jiřího Ropka. Poté dorazila Léna, a ta, ačkoli odolala svůdnému vůně mámení, také vyposlechla Ropkovu Toccatu. Jako poslední dorazil Aleš - t.č. náš řidič, jinak zručný varhaník, vyposlechl také Toccatu, vyzkoušel mé cvičné pianino (museli jsme ho odtrhnout, abychom vůbec stihli na výlet vyjet), naložili všechny vaky včetně kompletní polní kuchyně a vyrazili ve Formanu směr Německo.
2. Aleš se s naší zmatenou nápovědou pustil do podrobného průzkumu pražských komunikací a vzdálených příměstských aglomerací, přičemž na ceduli TEPLICE jsme nakonec narazili snad už jen s Boží pomocí či díky platnosti zákona o pravděpodobnosti.
3. Cesta probíhala euforicky, chvíle povídání byly sem tam přerušovány výkřiky: "Za chvíli je uvidíme!", "Už dýcháme stejný vzduch s Mistrem Silbermannem!" či "Tady Mistr vyrůstal!" doprovázené mručivými vzdechy zbytku autoposádky. Hrůza z toho, že jako řidič by Aleš musel zaplatit parkovné na hlídaném parkovišti (vzkaz od Mistra Černého), rozvibrovala paměťové buňky jeho mozku natolik, že to správné parkoviště, neplacené a nehlídané, našel hned a bez bloudění, přičemž se ještě obratně vyhnul moto-zácpě.
4. Vzali jsme noty, večerní oblečky na Mistrův koncert, každý kus nádivky a za veselého zpěvu kánonu "Červená se line záře" jsme chvátali k Freibergskému dómu, kde... ale cestou jsme narazili na bloumajícího Mistra Černého, a tak jsme ho napřed doprovodili do jeho ubytovacího zařízení - rodinného penzionu.
5. Uháněli jsme do dómu, kde už na nás netrpělivě čekaly dvoje varhany Mistra Silbermanna. Aleš nezaváhal a obsadil trůn u "velkých", dispozice:

Velké varhany 1714

I. Manuál: Brustwerk C,D-c3

II. Manuál: Hauptwerk C,D-c3

III. Manuál: Oberwerk C,D-c3

Pedál: C,D-c1

1. Gedackt 8`
2. Principal 4`
3. Rohrflöt 4`
4. Nassat 3`
5. Oktava 2`
6. Tertia 1 3/5`
7. Qvinta 1 1/2`
8. Sufflöt 1`
9. Mixtur 3fach

10. Bordun16`
11. Principal 8`
12. Viola di Gamba8`
13. Rohrflöt 8`
14. Oktava 4`
15. Qvinta 3`
16. Sup. Octav 2`
17. Tertia 1 3/5`
18. Cornet ab c1 5fach
19. Mixtur 4fach
20. Zimbeln 3fach
21. Trompet 8`
22. Clarin 4`

23. Qvintadehn 16`
24. Principal 8`
25. Gedackt 8`
26. Qvintadehn 8`
27. Octava 4`
28. Spitzflöt 4`
29. Sup. Octav 2`
30. Flaschflöt 1`
31. Echo ab c1 5fach
32. Mixtur 3fach
33. Zimbeln 2fach
34. Krumhorn 8fach
35. Vox humana 8`

36. Untersatz 32`
37. Princ. Bass 16`
38. Sub Bass 16`
39. Octav Bass 8`
40. Ovtav Bass 4`
41. Ped. Mitxtur 6fach
42. Posaun Bass 16`
43. Tromp. Bass 8`
44. Clar. Bass 4`

Po chvíli byl nemilosrdně vykynožen živým Mistrem, takže i my, přítomné děvy, jsme si sáhly... A fotily, vzdychaly nad tou nádherou a litovaly, že není více času. Na "malé" varhany už takřka nebylo kdy si zahrát. Dispozice:

Malé varhany 1718 - 1719

I. Manuál C-c3

Pedál C-c1

1. Principal 8`
2. Gedackt 8`
3. Octava 4`
4. Rohrflöte 4`
5. Nasat 3`
6. Octava 2`
7. Qvinta 1 1/2`
8. Sufflet 1`
9. Cornett ab c1 3fach
10.Mixtur 3fach
11.Cimbel 2fach

12. Subbass 16`
13. Posaunenbass 16`
14. Trompetenbass 8`

 


6. Těsně před koncertem (ve zcela zaplněném dómu) jsme zakoupili nezbytné upomínkové předměty jako plakáty, pohlednice a Alenka dokonce i knihu v němčině s prostě úúúžasnými fotografiemi, která prý ji snad konečně přinutí tímto jazykem se hlouběji zabývat...
7. Koncert - neuvěřitelné kombinace sladkých zvuků střídané francouzskými jazyky, chvění tremola či suffletu (?), vibrace vycházející i z kamene dómu při pedálovém trylku v Dorické od J.S.Bacha...dámy div blahem neomdlévaly!

Pokračování >>>

 


Velké varhanny


Hrací stůl velkých varhan


Horní stroj
 


Aleš si četl a svítil čelovkou