Výlet do Drážďan 

ZwingerJednoho zářijového dne jsem se vypravila do Drážďan, abych si poslechla varhany Gottfrieda Silbermanna v Hofkirche, protože na nich měl hrát v rámci Drážďanského varhanního cyklu (Dresdner orgelzyklus) Pavel koncert. Jako dopravní prostředek jsem sobě zvolila vlak EC a byla to správná volba - velice pohodlné a rychlé (Praha - Dresden 2.5 h). Původně se mnou měla jet i Lenka (která vlastně celý tenhle výlet vymyslela), ale nevyšlo jí to s cestovními doklady, tak nakonec nejela :-(

Cesta probíhala v poklidu a tak jsem se kochala krajinou kolem Labe. Tenký opar, stoupající z řeky, rozděloval skály kolem Hřenska na dvě poloviny. V Bad Schandau proběhla pasová a celní kontrola a pak vlak pokračoval dále.

Když jsem v dopoledních hodinách dorazila do Drážďan, vydala jsem se směrem ke chrámu, kde jsem měla s Pavlem sraz. Sice jsem se vybavila mapou, ale zajásala jsem, když jsem zjistila, že je Hofkirche vidět již od nádraží a tak nebudu mít problém tento kostel nalézt.

Chrám je opravdu impozantní a ten prostor! Ohromná barokní hala, která působí jako zámek (aby také ne, vždyť Hofkirche znamená dvorní (zámecký) kostel). Varhany při pohledu zespoda nepůsobí jako velký nástroj, ale je to jen optický klam :-) Jsou to největší a poslední varhany mistra Silbermanna z roku 1755.

Za II. světové války byly Drážďany vybombardovány a Hofkirche vyhořel. Varhany se podařilo zachránit, díky tomu, že v roce 1944 byly rozmontovány (píšťaly a vzdušnice) a ukryty na bezpečném místě. Jejich obnovy se po válce ujala firma Jehmlich.

Dispozice:

II Hauptwerk: C, D - d3

III Oberwerk

I Brustwerk

Pedal: C, D - d1

Prinzipal 16'
Bordun 16'
Prinzipal 8'
Rohrflöte 8'
Viola di
Gamba 8'
Oktave 4'
Spitzflöte 4'
Quinta 3'
Oktave 2'
Tertia
Cornett 5 fach
Mixtur 4 fach
Zimbeln 3 fach
Trompete 8'
Fagott 16'
tremulant

Quintaden 16'
Prinzipal 8'
Gedackt 8'
Quintaden 8'
Unda maris 8'
Oktave 4'
Rohrflöte 4'
Nassat 3'
Tertia
Oktave 2'
Flaschtlöt 1'
Mixtur 4 fach
Echocornett 5 fach
Vox humana 8'
schwebung

Gedackt8'
Prinzipal 4'
Rohrflöte 4'
Nassat 3'
Oktave 2'
Sesquialtera
Quinta 1 1/2'
Sufflöt 1'
Mixtur 3 fach
Chalumeaux 8'

Untersatz 32'
Prinzipalbass 16'
Oktavbass 8'
Oktavbass 4'
Pedalmixtur 6 fach
Posaunenbass 16'
Trompetenbass 8'
Clarinbass 4'

spojky:
BW/HW
OW/HW
HW/P

V kostele se nacházejí ještě jedny nové varhany, které se používají při všednodenních bohoslužbách v kapli. Pavel mě také upozornil na vyzvánění před bohoslužbou kolem 18 h, které jsem si posléze vychutnala, bylo to úžasné. Nádherný, sytý zvuk zvonu zaplňoval celé náměstí.


Varhany v Hofkirche

S Pavlem jsem pak zašla na biskupství, kde byl ubytován, a domluvila se s ním na programu dne - co bude kdo dělat a jak se sejdeme. O půl dvanácté jsme si šli poslechnout koncert dómského varhaníka. Byla to taková malá ochutnávka před večerním koncertem.

Pak jsem se vydala na nákup upomínkových předmětů s varhanní tématikou a na prohlídku proslulé drážďanské galerie, která se nachází nedaleko ve Zwigru. Pavel šel utužovat kontakty s místním varhaníkem a poté cvičit.

V galerii jsou skvosty evropského malířství. Nejznámější obraz, který se v galerii nachází, je Sixtýnská madona od Rafaela. Prohlídka galerie byla velice obohacující a rozhodně ji každému doporučuji. Vstupné tam je 6 EUR.

Po pokochání uměním mi zbyl čas ještě na prohlídku města. Prohlédla jsem si Frauenkirche - znovu vybudovaný kostel, který po II. světové válce desetiletí ležel v ruinách a Kreuzkirche - v tomto kostele mají i malou fotogalerii upomínající na bombardování města v roce 1945. I v těchto kostelích se pořádají varhanní koncerty v rámci Dredsner orgelzyklus.


Pohled do kopule ve Frauenkirche

Kolem třetí hodiny jsem už byla s Pavlem domluvená, že se sejdeme na cvičení v Hofkirche. Ukázalo, že je moje přítomnost zde celkem užitečná, protože bylo potřeba poslouchat z kostelní lodě registrace, zní-li dobře. Akustika chrámu je totiž dost zrádná a to co člověk slyší z ochozů v úrovni kůru kolem chrámové lodi, zní značně jinak, než to, co vnímá posluchač sedící v kostelní lavici. Nakonec jsem také zasedla k nástroji a chvíli si zahrála. Bylo to nádherné. Zaplavilo mě množství nepopsatelných vysoce pozitivních pocitů.

Ve 20 h vypukl v Hofkirche koncert, který byl naprosto úchvatný a velice se vydařil. Zazněly skladby Bachovy, Muffatovy, Kuchařovy a Mozartovy. Jako zvuk zvonu zaplnil celé náměstí, tak zvuk varhan vyplnil doslova každou skulinku v kostele. A když se při Muffatově toccatě ozvala Unda maris ... zachvěla jsem se v úžasu.

Kolem půl jedenácté jsme se už vraceli zpět do vlasti.


Varhany v Kreuzkirche

-am-


Hofkirche


Interiér Hofkirche


Hrací stůl Silbermannových varhan


Frauenkirche


Interiér Frauenkirche


Kreuzkirche


Interiér Kreuzkirche


Sixtýnská madona