Varhaníci na Valdštejně

Možná si ještě někteří vzpomenou na zmínky v Knize hostů, kdy jistý RR zval na hrad Valdštejn, sliboval nezapomenutelné zážitky v Českém Ráji a navíc ještě možnost oblažit návštěvníky hradu hudbou.

Několik z nás tuto lákavou nabídku přijalo. Vydali jsme se tak na konci srpna vstříc novým zážitkům. V časném sobotním ránu 27. srpna 2011 se na hradě sešli tito stateční: Radek Rejšek, Matička, Mirek Pošvář, Pavel Marek a moje maličkost.

Ještě před zahájením hudební produkce jsme považovali téměř za svou povinnost spatřit Kafemlejnek, který mimořádně jezdil po nedaleké trati. Abychom si ho lépe prohlédli a vyfotili, přesouvali jsme se vozidlem na několik dalších míst, kudy projížděl. Snímků jsme tak vytvořili mnoho. A jen doufám, že jako důsledek tohoto zahájení našeho varhanního maratónu nedorazila Radkovi ještě fotka se složenkou, neboť pohled na parní lokomotivu v malebné krajině z něj učinil statečného piráta silnic.

Po návratu na hrad jsme zahájili hudební produkci, a to v kapli, ve které jsou varhany umístěny v přední části nad oltářem, v prostoru, který původně sloužil jako oratoř. Jednomanuálové varhany s pedálem postavila firma Rejna & Černý.

Původně plánované varhanní půlhodinky se většinou poněkud protáhly. Zájem návštěvníků byl velký, v ohlášené časy se kaple pravidelně plnila posluchači. Předem jsme neměli přesně stanovený program, každý z nás měl několik připravených skladeb, a tak jsme mohli nabídnout pestrou a zajímavou směs z různých období a od mnoha autorů, což jsme ještě doplnili improvizací na nejrůznější témata. Základní informace o skladbách, autorech a interpretech se posluchači dozvídali z průvodních komentářů Radka Rejška.

V hradní kapli stávalo dříve také harmonium, na které při svých zdejších pobytech hrával Josef Bohuslav Foerster. Toto harmonium je nyní umístěno v hradním sále. Bylo nám velkým potěšením si na něj zahrát také.

V rámci programu jsme si také vyzkoušeli, jak se na hradě zvoní poledne, a v blízkém okolí jsme navštívili ještě jedny varhany. Ale zahrát jsme si na ně nemohli...

-PJ-, foto -PJ- a -PM-