Jak jsme ukončili varhanický kurz

Dvouletý, tedy chci říci čtyřletý varhanický kurz při Arcibiskupství pražském byl slavně ukončen 10. 12. 2010. Závěrečné zkoušky probíhaly 26. června a pro ty, kterým se termín nehodil, byl stanovený termín na 10. 9. 2010. Zkoušky nebyly zrovna lehké. Písemný test obsahoval otázky z organologie, gregoriánského chorálu, hudební nauky, dějin hudby a liturgie. V praktické části jsme museli prokázat znalost a schopnost doprovodit mši sv. písní i ordináriem, zazpívat žalm, cosi zaimprovizovat a jiné varhanické lahůdky. To vše velmi přísným zrakem i sluchem sledovali naši učitelé Mirek Pšenička a Martin Moudrý. Pak ještě následovala zkouška ústní. Uf, myslím, že té trémy a nervozity bylo až až...Mše svatá v kapli v Arcibiskupském paláci a předávání diplomů

Slavné ukončení kurzu se uskutečnilo dne 10. 12. 2010 v kapli na Arcibiskupství pražském. Mši svatou, při které jsem my absolventi zpívali staročeské roráty celebroval otec biskup Karel Herbst a koncelebroval P. Christian Pšenička. Na konci mše sv. jsme dostávali diplomy a pak nás čekalo pohoštění. Bylo to skvělé.A stálo to za to!

A představte si, že z asi 30 přihlášených varhaníků v r. 2006 nás ukončilo kurz pouze 10! Jsou to: Pavla Kříženecká – Jůzová, Zlata Rývová, Ludmila Mirbauerová, Markéta Zahradníčková, S. Františka Synková, Julie Janatová, Michaela Petišková, Mirka Hosnedlová, Jan Mikolášek a Pavel Gillern. Ano ano, vydrží jen vytrvalí a silní (jak praví klasik).Po mši svaté všechny absolventy, pedagogy i jejich hosty pozval Otec biskup na milé pohoštění.Ani Mirek nepřišel zkrátka.Poslední lahůdku poskytla na závěr večera terasa arcibiskupského paláce.

-JJ-, foto -PM-