Varhany v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu 

Kostel svatého Bartoloměje v Zábřehu pochází z poloviny 18. století, kdy byl vystavěn na místě původního kostelíku zbořeného v roce 1750. Stavba nového chrámu postupovala velmi rychle, již o 4 roky později zde byla slavena první bohoslužba. Nové varhany kostel dostal v roce 1777. Byly dvoumanuálové o 24 rejstřících a postavil je Joseph Sebastian Staudinger z Andělské Hory. V roce 1905 pak do původní skříně postavil nové varhany uničovský varhanář Vilém Brauner. Jeho nástroj ovšem vydržel pouhých 50 let. V roce 1955 do Staudingerovy skříně postavila již třetí nástroj Továrna na varhany Rieger-Kloss v Krnově (opus 3180). Varhany přitom byly významně rozšířeny a provedeny jako třímanuálové s pneumatickou trakturou. Jedná se o velmi zdařilý nástroj poskytující bohaté zvukové možnosti: nechybějí romantické rejstříky ani vyšší alikvoty a na každém manuálu je k dispozici nejméně jeden jazykový rejstřík. Pozoruhodná je rovněž doba vzniku, která podobným aktivitám zrovna dvakrát nepřála, na skříni pozitivu je navíc nápis: "Ke cti a chvále Boží věnovali věřící 1955." V roce 2007 byla provedena generální oprava těchto varhan, kterou realizoval varhanář Petr Strakoš.

 

Varhany v zábřežském kostele sv. Bartoloměje

Dispozice varhan včetně čísel rejstříků:
 

I. manuál - pozitiv v zábradlí kůru
C-c4

II. manuál - hlavní stroj
C-c4

III. manuál - v žaluziích
C-c4

Pedál
C-g1

1 Kopula major 8´
2 Kvintadena 8´
3 Principál 4´
4 Flétna zobcová 4´
5 Kvinta trubicová 2 2/3´
6 Oktáva 2´
7 Kvinta špičatá 1 1/3´
8 Akuta 6x 1´-4´
9 Roh zakřivený 8´

16 Bordun 16´
17 Principál 1-2x 8´
18 Flétna dutá 8´
19 Roh kamzík 8´
20 Oktáva 4´
21 Roh noční 4´
22 Superoktáva 2´
23 Kornet 4-6x 8´
24 Mixtura 6-8x 1 1/3´
25 Trompeta 8´

34 Pommer krytý 16´
35 Principál italský 8´
36 Kryt dřevěný 8´
37 Salicionál 8´
38 Vox coelestis 8´+8´
39 Oktáva 4´
40 Flétna trubicová 4´
41 Nasard 2 2/3´
42 Flétna lesní 2´
43 Tercie 1 3/5´
44 Flétna syčivá 1´
45 Mixtura 5-7x
46 Cymbál 3x
47 Šalmaj 8´
48 Klarina 4´

52 Bas akustický 32´
53 Principálbas 16´
54 Subbas 16´
55 Burdonbas 16´
56 Kvintbas 10 2/3´
57 Oktávbas 8´
58 Kryt hrubý 8´
59 Chorálbas 4´
60 Flétna plochá 2´
61 Píšťaly šumivé 9x 5 1/3´
62 Pozoun 16´
63 Tromba basová 8´
64 Klarina 4´

10 I 16´
11 I 4´
12 III/I 16´
13 III/I 8´
14 III/I 4´
15 Tremolo I

26 II 16´
27 II 4´
28 I/II 16´
29 I/II 8´
30 I/II 4´
31 III/II 16´
32 III/II 8´
33 III/II 4´

49 III 16´
50 III 4´
51 Tremolo III

65 I/P 8´
66 II/P 8´
67 III/P 8´
68 I/P 4´
69 II/P 4´
70 III/P 4´

Zvony chrámové, G - dis1, ovládání z II. manuálu

 

Zábřežské varhany si můžete poslechnout také na dvou CD, s nimiž navíc mají co do činění Varhaníci on-line. První z nich vydalo v roce 2008 město Zábřeh a jmenuje se Zábřežské varhany a zvony. Jedná se o studiovou nahrávku, interprety jsou Marie Zahrádková, Veronika Zemanová a Aleš Nosek. Druhé CD se jmenuje Varhanní maraTÓN a jde o živou nahrávku našeho koncertu z 9. srpna 2008.

   


Místní rarita: pohled na rejstřík zvony chrámové, které jsou rozeznívány úderem paličky 

 

Pro úplnost si ještě můžeme představit zvony chrámu sv. Bartoloměje:

  • Sv. Josef, ladění h1, hmotnost 386 kg, průměr 86 cm, ulila firma Manoušek v r. 1957
  • Sv. Maria, ladění cis2, hmotnost 293 kg, průměr 76 cm, ulila rodina Dytrychova v r. 1999
  • Sv. Salvator, ladění a1, hmotnost 560 kg, průměr 97 cm, ulila rodina Dytrychova v r. 2000
  • Sv. Bartoloměj, ladění fis1, hmotnost 1070 kg, průměr 115 cm, ulila rodina Dytrychova v r. 2000  


Pohled do nitra varhan 


Zvon sv. Salvator 

-PM-