Rejstřík ke knize Vladimíra Němce Pražské varhany

Uvedená publikace vyšla u Františka Nováka v Praze v roce 1944 a je snad nejpoužívanější, nebo alespoň jednou z nejčastěji používaných organologických publikací, které u nás byly vydány. O kvalitách této knihy není třeba nikoho přesvědčovat. Přesto má jednu velmi závažnou vadu – nemá totiž rejstřík osob. Vladimír Němec knihu vybavil soupisy „Přehled varhanních hlasů“ a „Rejstřík svatyň“, ale proč neudělal i rejstřík osob? Bylo už to nad jeho síly (v době vydání knihy už byl nemocen a nedlouho poté zemřel), tlačil na něj vydavatel, aby kniha mohla jít do tisku? To už nám dnes nikdo neřekne. Jisté ovšem je, že sestavení rejstříku osob je problém. Zvláště tomu tak bylo v minulosti, kdy nebyla žádná pomoc s automatickým řazením a vše se muselo dělat ručně. Sestavení rejstříku byla a stále je záležitost velmi pracná a časově náročná.

Často beru Němcovu knihu do ruky a vždy mi rejstřík osob velmi chybí. A tak jsem se rozhodla, že rejstřík sestavím. Není to nic neobvyklého, že rejstříky dělal někdo jiný než autor a často i s časovým odstupem. Ovšem ukázalo se, že sestavení tohoto rejstříku nebylo tak snadné, jak se mi na začátku zdálo (a to mám ze své profese s tímto druhem práce opravdu velké zkušenosti). Vladimír Němec totiž v textu jednotlivých kapitol uvádí jména varhanářů, organologů, hudebních vědců, varhaníků atd. skoro vždy bez křestního jména. Jestliže se v textu objeví, že varhany stavěl Mundt, je to jednoznačné, ale napíše-li autor, že je stavěl Gartner, už je třeba pátrat, o kterého z Gartnerů šlo. Stejný problém je v bohatém poznámkovém aparátu, kde jsou autoři uváděni většinou jen příjmením. Snadné to naopak bylo u soupisu regenschoriů a varhaníků, kteří působili v jednotlivých kostelích, tam autor knihy křestní jména uvádí. Snažila jsem se tedy hesla vybavit alespoň zkratkou křestního jména, pokud jsem to mohla zjistit. Zároveň jsem ke každému jménu přiřadila do závorky stručnou charakteristiku jeho profese, pokud se to dalo zjistit (např. varhaník, regenschori, varhanář…).

Doufám, že tento rejstřík bude zájemcům o knihu Vladimíra Němce dobrou a užitečnou pomůckou.

Marie Nováková

Vyšlo v časopisu Varhaník č. 2/2012

Zájemci si mohou rejstřík objednat na adrese redakce časopisu Varhaník – šéfredaktor Radek Rejšek, Badeniho 5, 160 00 Praha 6, nebo na adrese radek.rejsek(zavináč)rozhlas(tečka)cz. Prosíme o zaslání částky Kč 100,- na tisk a poštovné.