Varhany v kostele sv. Václava v Machově 

Pohled na varhanyPrvní zmínka o varhanách je až roku 1833. Přičiněním velkého sucha byl starý pozitiv již nefunkční, a tak byly roku 1850 zakoupeny nové varhany z rychnovských dílen od varhanáře Amanda Hanische za 811 zl. Při stavbě věže roku 1885 musely být kvůli změnám prostoru kůru přestavěny (šlo zřejmě jen o přemístění měchů). Původní nástroj z roku 1850 měl vestavěný hrací stůl, to znamená, že varhaník seděl v jakémsi výklenku a hrál zády k presbytáři. Ten byl však v roce 1921 firmou Mölzer přestavěn na samostatně stojící. Při některé z oprav byl také nástroj dispozičně upraven (Gamba, Cello).
Od roku 1921 se varhany nedočkaly žádné větší opravy. Navíc tehdy v Machově nebyl stálý varhaník a dojížděli sem jiní, kteří na stav varhan příliš nehleděli. Podle toho také vypadají a jejich stav je žalostný. Na červenec letošního roku (2007) se ale plánuje vyčištění a naladění.

Hrací stůlVarhany jsou situovány uprostřed kůru čelem k presbytáři. Varhaník sedí u hracího stolu zády ke skříni. Měch (dvoudílný) se nachází za varhanami ve výklenku. Elektrický ventilátor je ukrytý ve vedlejší místnosti, která slouží jako sklad kostelních věcí. Ten již hodně pamatuje, má „vyklepaná“ ložiska, a proto je jeho chod velmi hlučný i přesto, že je zatížen velkými kameny kvůli utišení vibrací.
Prospektu varhan ozdobenému pozlacenými řezbami vévodí principálové píšťaly. Opticky je členěn na tři části rozdělené na C a Cis stranu.

Varhany mají dva manuály (C – f3) a pedál (C-h), mechanickou trakturu a zásuvkovou vzdušnici s tónovými kancelami, která je rozpůlená na C a Cis stranu. Nacházejí se zde dvě mechanické spojky II/I a I/P ovládané šlapkami nad prahem pedálu. Registratura je ovládána pomocí manubrií.

Celý nástroj je laděn o čtvrt tónu výše než by měl být, a to díky zásahu neznámého varhaníka, který pilou seřezal všechny píšťaly. Páčkou pod hracím stolem se ovládá kalkantník – zvoneček na kalkanta (člověka, který šlapal měchy).

Dispozice:

I. manuál

II. manuál

Pedál

Portunal 8‘

Flauta 8‘

Subbas 16‘

Flauta 4‘

Oktáva* 2‘

Principalbass 8‘

Gamba 8‘

Salicionál 8‘

Cello 8‘

Mixtura 11/3‘

Principal 4‘

 

Principal 8‘

 

 

Oktáva 4‘

 

 

Flauta 8‘

 

 

Spojky: I/P 8‘, II/I 8‘

(* místo oktávy 2‘ zní flétna 4‘)


Pedálnice Měchy
Rejstříková manubria Propsekt

Další informace naleznete na webových stránkách farnosti. Zvuk varhan si můžete poslechnout na www.varhany.ic.cz.

-TW-