Za varhanami litoměřické diecéze 2016 – 1. řada

I v letošním roce bude pokračovat dlouhodobý projekt „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Novinkou však bude seznámení i s nástroji, které se již zachránit podařilo, a které mají díky včasnému restaurování reálnou naději na další dlouhý život. V letošním roce navštívíme nástrojů více a tyto návštěvy se uskuteční ve dvou sériích – jarní a podzimní. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský“. Příprava jednotlivých akcí v rámci tohoto projektu je někdy náročná a někdy i dost významné změny časů nebo i termínů probíhají na poslední chvíli, kdy na ně ve varhanických médiích je již velmi obtížné reagovat. Doufejme, že letos se těmto nepříjemným situacím snad nějak vyhneme. Nepříznivá je skutečnost, že se z našeho časopisu stává čtvrtletník, což v případě této akce znamená připravovat vše s ještě větším předstihem, než tomu bylo dosud. Zatím tedy můžeme odpovědně předběžně oznámit tyto akce (jde o první – takzvanou jarní řadu).

Středa 18. 5. 2016 – Horky nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav)

Kůr farního kostela sv. Mikuláše bude zpřístupněn v čase 17.00 až 19.00 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen průběžně podle zájmu zúčastněných. Jednomanuálové varhany na kůru kostela sv. Mikuláše v Horkách jsou údajně dílem varhanáře Josefa Dvorského, který je postavil v 1. polovině 18. století. V současné době je nepoužívaný kostel z velké části vyprázdněn, podstatná část cenného zařízení byla preventivně svezena do depozitářů, aby se zabránilo dalšímu rabování mobiliáře kostela, který je poněkud mimo dozor veřejnosti. Varhany však přemístěny nebyly, protože se zatím pro jejich případné přemístění nenašlo vhodné místo. Jejich současný stav odpovídá dlouhodobému nepoužívání s absencí údržby. Kostel je částečně v areálu střední odborné školy, jejíž technický personál víceméně dobrovolně zajišťuje alespoň nejnutnější dozor nad odlehlou stavbou. Právě proto byl zvolen také tak netradiční čas pro akci, protože vedení školy slíbilo spolupráci v tom smyslu, že ji zpřístupní i studentům této školy, z nichž někteří prý mají o hudbu upřímný zájem.

Sobota 2. 7. 2016 – Bělá pod Bezdězem

Kůr klášterního kostela augustiniánů bude otevřen od 14.00 hodin po dobu asi jedné hodiny (podle zájmu návštěvníků), kdy budou velmi pěkné třídílné rokokové varhany o dvou manuálech a šestnácti hlasech postavené v roce 1763 litoměřickým varhanářem Janem Ruschem zpřístupněny a předváděny. Tyto varhany byly v minulosti velmi málo používány, kostel byl po předání řádu augustiniánů trvale uzavřen a prakticky nevyužíván. Přesto se to na stavu nástroje nějakým fatálním způsobem neprojevilo. Varhany se vyznačují velmi příjemným zvukem a chodem traktury a zahrát si na ně je potěšením.

Neděle 3. 7. 2016 – Klášterec nad Ohří

Farní kostel Nejsvětější Trojice – Zdejší varhany patří mezi největší dochované práce varhanářské dílny Müllerů z Nepomyšle. Ač pocházejí z úplného konce 18. století, mají ještě barokní charakter a jsou trojdílného řešení s pozitivem v zábradlí kůru. Nástroj je v současné době postupně restaurován varhanářstvím Kánský + Brachtl z Krásných Louček u Krnova a první etapa – restaurování pozitivu v zábradlí, byla již předána. Zatím je tedy použitelný pouze tento pozitiv, ostatní nástroj je rozebrán, ale i tak je patrné, že jde o varhany pozoruhodných zvukových kvalit. Akce proběhne v návaznosti na mši svatou, jejíž začátek je v 10.00 hodin, takže předběžně plánovaný počátek prezentace varhan je v 11.30 hodin.

 

-RR-