Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2015

Opět pomalu nastává čas informovat o letošním ročníku projektu „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. I v letošním roce navštívíme nástrojů více a tyto návštěvy se uskuteční ve dvou sériích – jarní a podzimní. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský“.

Pro kalendářní rok 2015 jsou zatím naplánována tato setkání s ohroženými cennými varhanami:

Sobota 30. 5. 2015 – Řehlovice (okr. Ústí nad Labem)

Kůr farního kostela Nejsvětější Trojice bude zpřístupněn od 14.00 hodin po dobu asi jedné hodiny (konec není stanoven pevně), program bude řešen průběžně podle zájmu zúčastněných. Varhany na kůru kostela Nejsvětější Trojice v Řehlovicích jsou cenným dílem litoměřického varhanáře Antona Rusche, který je postavil na přelomu 18. a 19. století.

Sobota 4. 7. 2015 – Velká Černoc (okr. Louny)

Kůr farního kostela sv. Václava bude zpřístupněn od 14.00 hodin po dobu asi jedné hodiny, kdy budou zpřístupněny a předváděny nevelké, ale pozoruhodné varhany z raného období varhanářství Jindřicha Schiffnera vestavěné do klasicistní skříně dochované z původních varhan Müllerů z Nepomyšle. Varhany byly restaurovány Martinem Poláčkem z Prahy a tak představují jednu ze zachráněných památek svého druhu v diecézi. Za unikátní je třeba považovat intonaci některých úzce menzurovaných hlasů.

Neděle 16. 8. 2015 – Mašťov (Kadaň)

Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie – poměrně velké dvoumanuálové varhany jsou reprezentativním dílem nepomyšlské varhanářské dílny Müllerů a jsou významnou památkou klasicistního varhanářství českého severozápadu. Akce v Mašťově proběhne v návaznosti na slavnostní poutní mši svatou, jejíž začátek je v 10.30 hodin, takže předběžně plánovaný počátek prezentace varhan je v 11.45 hodin.

Podzimní série

Na září až listopad 2015 je plánována návštěva varhan ve Rtyni nad Bílinou, Horkách nad Jizerou a Postoloprtech. U těchto akcí je termín konání zatím v jednání a bude včas upřesněn.

Neděle 2. 8. 2014 - koncert v Řepíně u Mělníka

V této souvislosti bych ale rád upozornil na významnou hudební akci, která sice není přímou součástí našeho projektu, ale lze ji chápat rovněž jako prezentaci velmi cenných a umělecky hodnotných varhan. Každou první srpnovou neděli (letos připadá na datum 2. 8.) se ve 14.00 hodin koná ve farním kostele Panny Marie Vítězné v Řepíně u Mělníka již tradiční koncert duchovní hudby, jehož součástí je i hudba varhanní. Řepín je rodištěm významného českého varhaníka a skladatele Josefa Ferdinanda Norberta Segera, který působil jako varhaník

 

-RR-