Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2014 – 2. řada

Druhá řada dlouhodobého projektu „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené, bude pokračovat na podzim představením tří nástrojů – jednoho restaurovaného a dvou relativně ohrožených, které na pietní restaurování teprve čekají. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský“.

Sobota 13. 9. 2014 – Chabařovice (okr. Ústí nad Labem)

Ve farním kostele Narození Panny Marie se nacházejí velmi zajímavé varhany postavené Franzem Fellerem v letech 1823 – 1824, které byly již v 70. letech 20. století představeny v gramofonové edici Supraphonu „České a moravské barokní varhany“ dr. Jiřím Reinbergerem. V roce 2013 dokončil jejich restaurování Rudolf Valenta, takže návštěvníci akce budou mít možnost vidět a slyšet památný nástroj, který se podařilo zachránit pro budoucí generace. Začátek akce je plánován na 14.30 hodin.

 

Sobota 27. 9. 2014 – Bezno (okr. Mladá Boleslav)

Na kůru farního kostela sv. Petra a Pavla stojí zvukově velmi pozoruhodné rokokové varhany jsou prací dvou varhanářů – Bedřicha Semráda ze Sedlece (1747) a Antonína Spiegela, který později k tehdy jednomanuálovému nástroji přistavěl pozitiv do zábradlí kůru. Tyto varhany uvedl v širší známost dr. Jiří Reinberger, který na nich v 70. letech 20. století realizoval nahrávky pro gramofonové vydavatelství Supraphon. Po vloupání do kostela je částečně znehodnocena řezbářská výzdoba skříní, nástroj je silně napaden červotočem a brzké restaurování je naléhavým požadavkem pro jeho další zachování. Začátek akce je plánován na 13.30 hodin.

 

Sobota 4. 10. 2014 – Podbořany (lounský vikariát)

Farní kostel sv. Petra a Pavla ukrývá na našem území naprosto ojedinělou práci saských varhanářů T. a Ch. Dresselových (1750). Pro nás neobvyklé řešení prospektu již na pohled prozrazuje saský původ a jisté podobnosti s nástroji žitavského J. G. Tamitia nejsou náhodné. I přes řadu pozdějších nestylových zásahů mají tyto varhany velmi pěkný zvuk a patří mezi jedinečné varhanářské památky v naší diecézi. Žádoucí by bylo pietní restaurování s odstraněním pozdějších změn a navrácením do původního stavu. Začátek akce je plánován na 14.00 hodin.

 

-RR-