Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2014

I v letošním roce bude pokračovat dlouhodobý projekt „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je představit širší veřejnosti památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Novinkou však bude seznámení i s nástroji, které se již zachránit podařilo, a které mají díky včasnému restaurování reálnou naději na další dlouhý život. V letošním roce navštívíme nástrojů více a tyto návštěvy se uskuteční ve dvou sériích – jarní a podzimní. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany je prvořadým smyslem tohoto projektu, stejně tak je ale jeho posláním návštěvníky jednotlivých akcí potěšit povznášejícím a ušlechtilým zvukem nástroje, jemuž se říká „královský“.

Pro kalendářní rok 2014 jsou zatím naplánována tato setkání s ohroženými cennými varhanami:

1. řada (červen):

 

Sobota 14. 6. 2014 – Jezvé (okr. Česká Lípa)

Kůr farního kostela sv. Vavřince bude zpřístupněn v čase 14.00 až 17.00 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen průběžně podle zájmu zúčastněných. Varhany na kůru kostela sv. Vavřince v Jezvé pocházejí z rodové dílny Tauchmannů a jako letopočet jejich stavby je uváděn rok 1796. I díky nevšední výtvarné koncepci (pětidílné řešení) patří k nejvýznamnějším památkám pozdně barokního varhanářství v diecézi.

 

Sobota 21. 6. 2014 – Benešov nad Ploučnicí

Kůr farního kostela Narození Panny Marie bude zpřístupněn v odpoledních hodinách (čas bude upřesněn) po dobu asi jedné hodiny, kdy budou velmi vzácné reprezentativní varhany, které vzešly z rodové dílny Fellerů v r. 1871 zpřístupněny a předváděny. Jeho zvláštností jsou mimo jiné i u nás vzácné jazýčkové hlasy. Tento nástroj je v současné době velmi vážně ohrožen díky napadení červotočem a jeho záchrana se stává naléhavou a neodkladnou podmínkou jeho další existence.

 

Neděle 22. 6. 2014 – Tatobity (okr. Semily)

Farní kostel sv. Vavřince – nevelké varhany postavené varhanářem Josefem Kobrlem z Lomnice nad Popelkou na sklonku 19. představují typ malého nástroje postaveného čistě pro doprovod liturgie, jaké běžně nacházíme na mnohých kůrech českého venkova. Smyslem prezentace těchto varhan je ukázat, že i varhany tohoto typu jsou použitelné pro realizaci přiměřeně náročné varhanní literatury a doprovod dalších hudebních nástrojů. Akce v Tatobitech proběhne v návaznosti na slavnostní mši svatou, jejíž začátek je v 10.00 hodin, takže předběžně plánovaný počátek prezentace varhan je v 11.30 hodin.

 

2. řada (září - listopad):

 

Sobota 13. 9. 2014 – Chabařovice (okr. Ústí nad Labem)

Farní kostel Narození Panny Marie – velmi zajímavé varhany postavené Franzem Fellerem v letech 1823 – 1824, které byly již v 70. letech 20. století představeny v gramofonové edici Supraphonu „České a moravské barokní varhany“ dr. Jiřím Reinbergerem. V roce 2013 dokončil jejich restaurování Rudolf Valenta, takže návštěvníci akce budou mít možnost vidět a slyšet památný nástroj, který se podařilo zachránit pro budoucí generace. Začátek akce je plánován na 14.00 hodin.

 

Další plánované návštěvy varhan na podzim 2014:

 

Podbořany – farní kostel sv. Petra a Pavla, Bezno – farní kostel sv. Petra a Pavla, Řepín (okr. Mělník) – farní kostel Panny Marie Vítězné. U těchto plánovaných akcí je termín konání zatím v jednání a bude včas upřesněn.

-RR-