Za varhanami kostelů litoměřické diecéze

Biskupství litoměřické v letošním roce zahajuje dlouhodobý projekt „Za varhanami litoměřické diecéze“, jehož smyslem je uvést v širší známost mezi našimi věřícími a farníky (ale i „pouhými“ obdivovateli církevních památek a chrámové hudební kultury) památné varhany v našich kostelech, které jsou z nějakého důvodu ohrožené. Cílem setkání přímo u památných nástrojů, kterých bude v každém roce několik, je seznámit veřejnost s vesměs neutěšenou situací historických varhan na kůrech našich kostelů v obecné rovině a probuzení zájmu o řešení situace konkrétního nástroje, u něhož setkání proběhne. Jednotlivé akce se uskuteční přímo na kůrech kostelů u varhan a jejich součástí bude prohlídka nástrojů, předvedení jejich zvukových možností, prohlídka vnitřku, popularizační přednáška o jejich historii, nastínění řešení konkrétních problémů, malý koncert (pokud budou varhany v hratelném stavu) a diskuse. Zájemci o varhanní hru si ji budou moci pod dozorem fundovaného varhaníka i vyzkoušet. Stav některých nástrojů vyžaduje již rychlé řešení, jinak hrozí jejich zánik. Proto je seznámení s problematikou a možnostmi získání prostředků na zachování našich památných varhan a jejich záchrany prvořadým smyslem tohoto projektu.

Pro kalendářní rok 2013 jsou zatím naplánována tato setkání s ohroženými cennými varhanami:

 

Sobota 22. 6. 2013 – Újezd pod Troskami

Kůr farního kostela sv. Jana Křtitele bude zpřístupněn v čase 14.00 až 17.00 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen průběžně podle zájmu zúčastněných. Varhany na kůru kostela sv. Jana Křtitele v Újezdu pod Troskami jsou dílem albrechtického varhanáře J. Predigera, který je postavil v r. 1870.

 

Sobota 6. 7. 2013 – Bozkov

Kůr poutního kostela Navštívení Panny Marie bude zpřístupněn od 10.00 hodin po dobu asi jedné hodiny, kdy budou velmi vzácné varhany, které patří k nejohroženějším v diecézi, předvedeny s výkladem a reprodukovanými ukázkami podobných nástrojů téhož stavitele (J. Prediger z Albrechtic, 1852).

 

Pátek 16. 8. 2013 – Liběšice u Litoměřic

Kůr farního kostela Nanebevzetí Panny Marie bude zpřístupněn v čase 14.00 až 17.00 hodin (konec není stanoven pevně), program bude řešen podle zájmu zúčastněných. Dnes již značně zchátralé cenné varhany jsou dílem varhanářské dílny Tauchmannových (po roce 1800).

 

Neděle 1. 9. 2013 – Bezděz

Kůr farního kostela sv. Jiljí bude zpřístupněn bezprostředně po slavné poutní mši svaté, která začíná v 10.00 hodin. Na historické varhany postavené v r. 1760 žitavským varhanářem J. G. Tamitiem bude doprovázena liturgie, po jejímž zakončení (cca v 11.00 hodin) se uskuteční prezentace těchto vzácných varhan (doba trvání akce cca 1 hodina).

 

Sobota 19. 10. 2013 - Rožďalovice

Farní kostel sv. Havla – historické varhany postavené nezjištěným varhanářem v r. 1718 pro augustiniánský kostel v Lysé nad Labem byly údajně do kostela sv. Havla v Rožďalovicích přeneseny pražským varhanářem Josefem Gartnerem v r. 1823. Tyto varhany patří mezi nejcennější v diecézi a jejich předvedení s výkladem proběhne zhruba v čase 15.00 až 17.00 hodin.

-RR-