Zlata Rývová 

 

 

 

Kde hraji: chrám sv. Bartoloměje Kolín, klášterní kostel Nejsvětější Trojice Kolín,
příležitostně i v kostele sv. Jana Křtitele v Plaňanech u Kolína a v kostele sv. Víta v Kolíně-Zálabí

Povolání: farmaceutická asistentka

Záliby: hra na varhany, zpěv, výlety do přírody, relaxace

Oblíbené mešní písně: Sešli, nebe, Spasitele, Adéste fidéles, Kristus, příklad pokory, Zazpívej církvi píseň chval, Shlédni, Bože,
Ježíši, tebe hledám, Matko přesvatá, Svatý Václave, Učiň mě, Pane, nástrojem

   

ZRyvova

seznam.cz