Vojtěch Radolf 

 

 

Kde hraji: Odolena Voda, kostel sv. Klimenta

Povolání: Odborný pracovník – věda a výzkum, Ústav termomechaniky Akademie Věd ČR, oddělení dynamiky a vibrací

Záliby: hra na klavír stylem „hospodský pianista“, zpěv stylem „opilý tramp“ (samozřejmě nejen tak), poutě pěší a cyklistické, vůbec pohyb a úžas nad dílem Stvořitelovým - zejména v přírodě a v mechanice soustav těles a kontinua (včetně akustiky)

Oblíbené mešní písně: jen tak namátkou… 122 (Co již dávní proroci), 292 (Sióne, již otvírej), 301 (Ach můj nejsladší Ježíši), 410 (Aleluja, církev zpívá), 519 (Buďte bdělí), 712 (Klaním se ti vroucně), 827 (Vyvolil si apoštoly), 931 (Tam kde strmí církve skála)

  

radolf

it.cas.cz