Pavla Jůzová (Kříženecká)

 

  

 Povolání: maminka

Kde hraji: kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie v Praze-Strašnicích, kostelíček sv. Jana Nepomuckého v Praze 6 (Jenerálka) a příležitostně různě po Praze; na liturgii se rovněž podílím zpěvem - mj. ve Schole Týnského chrámu

Zájmy: varhany & zpěv, toulání přírodou, cestování, vodáctví, potkani, fotografování, severoindické jazyky

Oblíbené písně: Chvalte Hospodina (MZ s. 206), Jezu Kriste, štědrý kněže, Sluší se vždy chváliti (MZ s. 197), Otče náš, milý Pane (MZ s. 177),
Pán Bůh je síla má (MZ s. 243), Kristus příklad pokory, Kristus je má síla i spasení (MZ s. 251), Roráty a další písně z Mešních zpěvů a vše chorální

 

   

pavlusa 

varhany.org