Julie Janatová (Matička) 

  

Kde hraji: nepravidelně klášterní kostel Panny Marie Andělské (U kapucínů) v Praze

Povolání: advokátka

Záliby: hra na varhany, zpěv, toulání přírodou, sběr bylinek, pěstování kvítí, vyšívání, četba,
návštěvy kulturních akcí - opery, koncerty, přednášky (všechno, na co mi nezbývá čas)

Oblíbená mešní píseň: především Ach, můj nejsladší Ježíši, Ejhle, Hospodin přijde, Přijde Kristus, Křesťanská duše,
dále 319, velikonční a svatodušní sekvence, 424, 519, 711, 721, 727, 806, 981, 815, 824, 830, 901, 914, 928, 930, 932
a mimokancionálové : Anděl Gabriel, Sbohem má radosti, Pojď k Spasiteli, Anděl Páně., dále Hollan, Božan, Michna...

  

julie.janatova

volny.cz