Jan Fila 

 

 

Kde hraji: Praha 6 Dejvice: kostel Svatého Václava a kostel Svatého Matěje, a přes léto nepravidelně Bedřichov v Jizerských horách, kostel Svatého Antonína

Povolání: dosud student muzikologie na FF UK, hudební skladatel a hudební kritik, zástupce šéfredaktora www.atemporevue.cz

Záliby: kromě hudby a zpěvu ve smíšeném sboru Pražští pěvci: kolo, fotografování...

Oblíbená mešní píseň: 117, 123, 215, 314, 322, 410, 515, 827, 902, 908, 909, 910 a celá řada dalších :)

WWW stránky: JanFila.com, A tempo Revue

  

info

janfila.com