Ke stažení 

Theorie - Písně, předehry, doprovody a postludia - Zpívané odpovědi a ordinária - Žalmy, nápěvy pro aleluja - Texty - Varhanní skladby

Něco pro zábavu (a ovšem i poučení) - Pro přispěvatele těchto stránek

Theorie 

Rukověť varhaníkova

aneb návod, kterak při mši svaté hráti - dílko sepsané na základě poznámek z hodin theorie a doplněné o další informace. Skvostně vysázené ve formátu PDF, 4,77 MB (popř. zip, 756 kB). Vydáno v den památky sv. Cecílie L. P. 2004.
Doplněno o další informace v únoru 2006.
 

 
 

Písně, předehry, doprovody a postludia

Nápěvy pro aleluja, antifony, žalmy a doprovody mešních písní - pro doprovod liturgie od P. Karla Dvorského, psáno pro amatérské varhaníky

Písně a zpěvy ke mši - zapomenuté mešní písně s varhanním doprovodem, texty písní na nápěvy z Jednotného kancionálu, jakož i dílka zcela nová


Doprovody:

Doprovody rorátů, autor Bohuslav Korejs
Chtíc, aby spalpdf, 50 kB, originální doprovod podle Adama Michny
Narodil se Kristus Pán - pdf, 61 kB, harmonizace Jiřího Strejce (vydala Společnost přátel Jiřího Strejce)
Znělka Národního eucharistického kongresu 2015pdf, 33 kB, N: Zdeněk Pololáník, D: Vít Janata; originál Z. Pololáníka zde


Předehry k písním:

Co již dávní proroci (JK 122) – pdf, 29 kB, autorka Alena Michálková
Z nebe posel vychází (A. Michna z Otradovic) – gif, 43 kB, autor Pavel Marek  


Preludia:

Pavel Černý: Velikonoční preludium - Efektní skladba, kterou zvládne i mírně pokročilý varhaník. Určena jest pro velikonoční vigilii k Břízovu Gloria (pdf, 167 kB).


Postludia:

Narodil se Kristus Pán - pdf, 9 MB, autor Karol Frydrych


 

Zpívané odpovědi a ordinária, Modlitba Páně 

Odpovědi ke zpívané mši svaté podle chorálu, včetně Modlitby Páně, po rozbalení dostanete 4 soubory (gif) ve společném adresáři (zip, 501 kB).

Ordinárium Radka Rejškapdf, 482 kB, varhanní doprovod a noty pro lid

Otče náš ze Šamotulského kancionálu (gif, 109 kB).

 

Žalmy, nápěvy pro aleluja, antifony

Liturgický zpěvník aleluiatických zpěvů před evangeliem - pdf - od Jiřího Hrubého, regenschoriho v Uherském Brodě

2 vánoční žalmy - pdf, autor Jiří Strejc (vydala Společnost přátel Jiřího Strejce)

Úvodní antifona na Květnou neděli - pdf, autorka Alena Michálková

 

Texty 

Seznam odpovědí žalmů B. Korejse - seznam nám zaslal Petr Blažek (www.farnost-dysina.wz.cz) se slovy: "V kostelích bez Mešních zpěvů a velkých digitálních ukazatelů to mohou nedoslýchaví lidé ocenit. V našem kostele bývá aktuálni stránka vždy vyvěšena v předsíni na nástěnce..." (rtf, 200 kB).

Texty vánočních koled – může se hodit např. na půlnoční: pdf, 197 kB, knížečka A5, 4 str.
 

 

Varhanní skladby 

Z archivu pražské Lorety - intrády, mše, aleluja, písně

 

Něco pro zábavu (a ovšem i poučení) 

Varhanické pexeso - Nudíte se? Nemusíte si hned kupovat medvídka mývala! Zahrajte si varhanické pexeso! Doufáme, že se nejen dobře pobavíte, neboť varhanické pexeso jest hra velmi hodnotná.
Stáhněte si tedy soubory pexeso1.gif (409 kB), pexeso2.gif (453 kB) a pexeso3.gif (406 kB). Potom stačí 2x vytisknout, rozstříhat a .... Ještě malá rada: pokud chcete mít kartičky normální velikosti, nezaškrtávejte při tisku políčko "Maximální zvětšení na stránce" (pokud vám ho váš software nabízí), ale nastavte si zvětšení podle rozlišení vaší tiskárny.
 

Ukázka - varhany u sv. Ludmily - filmový klip (mpeg), komprimováno (zip, 1020 kB)

Svatá Cecílie - dostali jsme pěknou prezentaci o naší milé patronce (pps, 4,24 MB)
 

Fotoalbum ze závěrečného koncertu u sv. Ludmily 25. 6. 2004 (zip, 4,25 MB)
 

SMYK - první varhanický bulvár ke stažení! Nyní již z vlastního Smykoprostoru http://smyk.ic.cz, včetně archivu starších čísel - JEN DO KONCE ÚNORA 2015!

 
 

Pro přispěvatele těchto stránek 

Zazipované vzory html dokumentů pro tvorbu příspěvků pro tyto stránky. "Návod k použití" najdete v souboru cti_mne.txt.

Všechny dokumenty z této stránky si můžete při zachování všech autorských práv zdarma stáhnout pro provozování při liturgii a pro osobní potřebu.

Dokumenty nejsou určeny pro komerční využití - aneb, jak praví současný klasik: For non commercial using only!

V případě zájmu o jiné využití kontaktujte autory jednotlivých příspěvků nebo webmastery.