Průvod varhan ku písním kostelním 

Rukopisný Průvod varhan je dílem Emila Korejse, jenž jej sestavoval od roku 1919, kdy se stal ředitelem kůru v Březových Horách u Příbrami. Obsahuje varhanní doprovod k tehdy tam zpívaným písním, které zčásti autor rukopisu sám harmonisoval, zčásti jde o opisy. Poslední byly dodatečně vepsány ještě v 50. letech. Kromě mešních písní zde ale najdeme i několik hudebních zajímavostí, k originalitě rukopisu také přispívají autorovy občasné poznámky.

Emil Korejs

Z Průvodu varhan ku písním kostelním vybrali jsme několik zajímavých skladbiček, které si varhaníci zahráti mohou, avšak, jak věříme, i pouhá jejich četba potěšení širšímu okruhu zájemců způsobiti může. Všechny zápisy jsou uloženy ve formátu GIF a pro jejich stažení lze využíti kupř. pravého tlačítka vaší myšky.

Starobylá píseň před půlnoční mší svatou od lidového zpěváka Skočdopole z Lazce (gif, 458 kB)

Starobylá lidová píseň před půlnoční mší svatou, kterou předzpěvoval od dávných let horník Pata na Březových Horách (gif, 490 kB).

Den přeslavný jest nám přišel (gif, 149 kB) - tahle (možná ještě starobylejší) píseň v dnešním Kancionálu není, ale nejspíš ji znáte.

Svatou oběť začínáme (gif, 277 kB) - jedna z regenschoriho nejmilejších písní, jeho vlastnoruční poznámka je ovšem ještě lepší.

Rakouská hymna (gif, 391 kB + gif, 449 kB) - "Tato rakouská hymna vepsána sem do průvodu varhan co historická památka," píše v poznámce E. Korejs a chválí nápěv, který složil Hayden. Samotný text dnes připomíná spíše něco mezi chvalozpěvem a vojenskou přísahou. Pokud neznáte, můžete si rozšířit své historické znalosti.

Starobylá hornická píseň k sv. Panně Barboře (gif, 389 kB + gif, 174 kB) - zpívala se po každé hornické mši svaté na Březových Horách.