Písně a zpěvy ke mši 

Zdrojem těchto písní jsou nejrůznější zažloutlé papírky povalující se po kostelních archivech, kůrech a staré kancionály. Zařadili jsme sem i dílka vzniklá během varhanického kursu. Většina těchto písní se zpívá na známé nápěvy z Jednotného kancionálu (JK). U ostatních je přiložen varhanní doprovod. Pokud se vám některá píseň bude líbit, budeme rádi, zanecháte-li nám vzkaz v návštěvní knize.

Vánoční

Typ

Rok jeden opět života - novoroční, zpívá se na nápěv písně z JK 220

html

Ježíš se zaskvěl v těchto dnech - o křtu Páně, zpívá se na nápěv písně z JK 217

html

 

 

Postní

Typ

Ježíš hříšné přijímá - varhanní doprovod, lístky pro lid

pdf

Chvála Tobě, Kriste, Králi věčné slávy - zpěv před evangeliem v době postní

pdf

 

 

Velikonoční

Typ

Sláva ti, Bože - zpívá se na nápěv písně z JK 707

html

Buď Bohu chvála - zpívá se na nápěv písně z JK 906

html

Vzhůru srdce - mešní píseň o nanebevstoupení Páně, zpívá se na nápěv z JK 512

html

 

 

Obecné

Typ

Pokrop mě yzopem - antifona se žalmem ke kropení lidu mimo dobu velikonoční

pdf

Otčenáš - jistebnická verze

jpg

Aleluja in G - soprán, housle, varhany Nové!

pdf

Aleluja - 2 zpěvy před evangeliem mimo dobu postní

pdf

Hospodin Pán Bůh Svatý - o Nejsvětější Trojici, lístky pro lid Nové!

pdf

 

 

Písně o Pánu Ježíši

Typ

Sbohem má radosti - vhodná na závěr bohoslužby

pdf

Kde mám hledat Ježíše, lístky pro lid Nové!

pdf

 

 

Mariánské

Typ

Velebme Pannu vznešenou - k Panně Marii Růžencové (7.10.) - zpívá se na nápěv písně z JK 814

html

Sloky k růženci světla

html

Fatimské Ave, lístky pro lid

pdf

Maria, ó jméno, lístky pro lid  

pdf

Nastokrát buď pozdravena, lístky pro lid

pdf

Nastotisíckrát buď pozdravena, lístky pro lid

pdf

Ó Maria v každé době, lístky pro lid

pdf

Pozdravena, velebena, lístky pro lid

pdf

Zdrávas buď nebes královno, lístky pro lid

pdf

 

 

Svatí

Typ

Okraso naše - k bl. Hroznatovi (14.7.), na nápěv z JK 828

html

Před oltářem Páně zajásejme - mešní píseň o všech svatých na nápěv z JK 810

html

Před oltářem Páně zajásejme - originální nápěv; varhanní doprovod a lístky pro lid (1170 kB)

zip

Píseň k svatému Vojtěchu - leták i s varhanním doprovodem: 1. a 4. strana, 2. a 3. strana

gif 

Probudily se již - ke sv. Janu Nepomuckému, lístky pro lid Nové!

pdf

Když máj mile zavítá - ke sv. Janu Nepomuckému, lístky pro lid 1, lístky pro lid 2 Nové!

pdf

O Aloisi - ke sv. Aloisovi, lístky pro lid Nové!

pdf

Anděle Boží - ke sv. Andělů Strážným, lístky pro lid Nové!

pdf

 

 

Příležitostné

 

Zajásej národe - mešní píseň za blaho vlasti

pdf

Otče náš, vyslyš nás - doprovod, lístky pro lid 1, lístky pro lid 2 Nové!

pdf

Poslední aktualizace: 2. 8. 2006