Organologie 

Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2016 - podzimní řada
Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2016 - jarní řada
Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2015 - podzimní řada
Za varhanami kostelů litoměřické diecéze 2015
Za varhanami litoměřické diecéze 2014 - 2. řada - podzimní část
Za varhanami litoměřické diecéze 2014 - pokračování projektu, jenž představuje ohrožené i zachráněné památné varhany.
Projekt Za varhanami litoměřické diecéze představí cenné, ale ohrožené varhany.
Rejstřík ke knize Vladimíra Němce Pražské varhany
Dopis varhaníkům – opravíme varhany u sv. Anny?
Jak se starat o varhany
Krátká a lomená oktáva - co to je a jak se na varhany s krátkou či lomenou oktávou hraje
Přehled historického vývoje varhan

Péče o varhany a zvony, jejich památková ochrana - metodická publikace ke stažení na stránkách NPÚ
Varhany jako památka - zásadní článek Petra Koukala o přístupu k údržbě a restaurování varhan, zveřejněný v časopise Zprávy památkové péče, roč. 65, 2005, č. 3 (PDF, 0,6 MB)
Malá encyklopedie varhan - byla velice dobrá "učebnice" na internetu, stránky ale asi již neexistují
Anatomie varhan - další obsáhlá "učebnice" na internetových stránkách Petra Bernata, doplněná množstvím obrázků a animací; na těchto stránkách najdete také popisy nástrojů a varhanní slovník
Varhany na Wikipedii - stručně o konstrukci nástroje a vysvětlení základních termínů
Ladění - články o způsobech ladění (zejm. varhan) na Wikipedii (rovnoměrně temperované, středotónové, pythagorejské aj.)
Série článků o historii evropské hudby na webu Muzikus.cz

Varhany, na které hrajeme 

Praha, sv. Ludmila
Praha, sv. Ludmila - dispozice

Varhany v kostele sv. Bartoloměje v Zábřehu
Nové varhany v kostele sv. Ludmily v Praze - Chvalech
Příběh čelákovických varhan
Varhany u Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici v Praze (varhany, na které jsme hráli)
Mirovice, děkanský kostel sv. Klimenta
Praha, Smíchov - bazilika sv. Václava
Praha, Loreta - kostel Narození Páně
Praha, Loretánské náměstí, klášterní kostel Panny Marie Andělské
Praha - Michle, kostel Narození Panny Marie
Kladno - Hnidousy, sv. Mikuláš (odkaz na internet)
Prosba: napište každý něco o "svých" varhanách (historie, popis, dispozice, fotky). Dík.

Varhany, které jsme navštívili 

Prostějov, klášterní kostel Jana Nepomuckého "u milosrdných" Opava, klášterní kaple Neposkvrněného početí Panny Marie
Paříž- Saint-Sulpice
JAMU - učebna č. 1, Brno
Varhany Gottfrieda Silbermanna v kostele Nejsvětějąí Trojice v Drážďanech
Varhany v kostele sv. Anny v Havířově
Svěcení nově zrestaurovaných varhan v Kladně
Frieberg, Silbermannovy varhany
Český Krumlov, kostel sv. Víta
Chvalšiny, kostel sv. Máří Magdaleny
Vyšší Brod, klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kájov, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Písek
Varhany v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze 9 – Vinoři
Varhany v divadle J. K. Tyla v Plzni
Litoměřice, farní kostel Všech Svatých
Litoměřice, dóm sv. Štěpána
Česká Lípa, kostel Všech Svatých
Třebsko a Březnice
Praha, Křižovníci
Svatá Hora, Břízovy varhany

Varhany, na které hrají naši příznivci 

Varhany v kostele sv. Václava v Machově
Varhany ve farním kostele sv. Františka Xaverského v Uherském Hradišti
Varhany ve farním kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích
Varhany ve farním kostele sv. Petra a Pavla v Říčanech
Varhany ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti
Varhany v kostele sv. Michaela archanděla ve Starém Městě u Uherského Hradiště
Organ v rímskokatolickom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej

Zajímavosti ze světa varhan 

Varhany Em. Š. Petra na Zemské jubilejní výstavě

Zvony a zvonohry

Zvonohra pražské Lorety
Nové zvony v Olomouci (od našeho zvláštního zpravodaje)

Warhany, ze wssech hudebnich strogů, jsau neyznamenitěgssj strog, pro množstwj rozmanitých hlasů, gimiž, když hlasy ty s dobrým rozmyslem wybraně se spogj, přemnoho proměn wypůsobiti se může.

(Josef Gartner v překladu Norberta Wanieka, L. P. 1834)