Varhany v kostele Povýšení sv. Kříže v Praze 9 – Vinoři 

Varhany pocházejí ze druhé poloviny 18. stol. a jsou zřejmě dílem některého varhanáře z rodu Horáků. Do skříně byl původně vestavěn hrací stůl, tzv. "Spielschranck", který byl někdy na přelomu 19. a 20. stol. zrušen a nahrazen samostatně stojícím hracím stolem, který byl postaven do vybouraného otvoru v zábradlí kruchty. Většina píšťalového fondu varhan je původní (v I. man. kromě Salicionálu 8', ve II. kromě principálu 4').

   

 

Dispozice:
 

I. man.: C - c''', krátká oktáva

II. man.: C - c''', krátká oktáva

Pedál: C - a, krátká oktáva

Principál 8'

Copula 8'

Subbass 16'

Copula 8'

Principál 4'

Oktavbass 8'

Salicionál 8'

Copula 4'

Superoktavbass 4'

Oktáva 4'

Oktáva 2'

 

Quinta 2 2/3'

 

 

Oktáva 2'

 

 

Mixtur 1 1/3'

Man. spojka

 

 

Oba manuály i pedál mají tzv. krátkou oktávu, tzn. že ve velké oktávě chybí klávesy Cis, Dis, Fis, Gis. V pedálu jsou tóny velké Fis a Gis v malé oktávě (místo malého fis a gis).