Varhany ve farním kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích 

Varhany postavila firma Gerbrüder Rieger jako opus 594. Traktura je mechanická. Varhany jsou v současnosti poměrně rozladěné, některé píšťaly drnčí, jinak ale v celkem slušném stavu. Jen mají slabé plíce – nedostatečný výkon ventilátoru.

Dispozice:
 

Manuál

Pedál

Principal 8‘
Salicional 8‘
Bourdon 8‘
Dolce 4‘
Oktava 4‘
Mixtura 3x

Subbas 16‘
Octavbas 8‘

Rozsah C – f3

Rozsah C – d1


Pedálová spojka, pevné kombinace: Mezzoforte (16‘ + všechny 8‘ rejstříky + Dolce 4‘), Forte (všechny rejstříky)

Projekt na záchranu varhan a možnost vaší podpory 

Pivovar Velké Popovice každoročně pořádá akci Občanská volba. Spolkům a právnickým osobám v obci a okolí rozdělí 1 000 000 Kč, přičemž občané hlasují, kterému z přihlášených projektů má pivovar dát nejvíc peněz. Zdejší farnost se přihlásila také, a to s projektem "Záchrana pozoruhodných varhan v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Popovicích". Více se o varhanách a o projektu na jejich záchranu dozvíte na stránkách http://vp-varhany.unas.cz.

(Popis varhan zaslal Jan Staněk).