Organ v rímskokatolickom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Starej Turej 

Popis: Organ Rieger Kloss, Opus 3136, postavený 16. 6. 1951, 2 manuále + pedál, 24 registrov, pneumatická traktúra, kuželkové vzdušnice. Dispozíciu navrhol Dr. Ernest Riegler - Skalický.

Dispozícia:
 

I. manuál

II. manuál

Pedál

Kryt Pommer 16‘

Kopula krytá 8‘

Apertabas 16‘

Principál 8‘

Salicionál 8‘

Subbas 16‘

Flauta dutá 8‘

Vox coelestis 8‘ + 8‘

Kryt 16‘

Roh kamzíkový 8‘

Principál 4‘

Flauta špicatá 8‘

Oktáva 4´

Flauta rúrková 4‘

Oktávbas 8‘

Flauta zobcová 4‘

Oktáva 2‘

Chorálbas 4‘

Flauta priečna 2‘

Sesquialtera 2x

Pozón 16‘

Mixtúra 4 - 6x (od c)

Akúta 4x

 

 

Šalmaj 8‘

 


Spojky: II/I, I/P, II/P
Superspojky: II/I, I/I, II/II, I/P, II/P – vybudované po a4
Subspojky: II/I, I/I, II/II

Rozsah manuálov: C-a3, super spojky po a4
Rozsah pedálu: C-f1

Šľapky : II/I, I/P, II/P, Pléno, Tutti, Vypínač crescenda, Preparace A, Preparace B, Vypínač, Prep. gen., Prep. I, Prep. II, Prep. Pedál, Man 16‘- zapínanie subspojok

Pomocné zariadenia: crescendový valec, žalúzia pre II. manuál, 2 voľné kombinácie A, B, tutti, pléno, automatický anulátor pedálu


(Popis varhan zaslal Jozef Dedík).