Praha - Smíchov, bazilika sv. Václava 

 Varhany mají elektropneumatickou trakturu a kuželkové vzdušnice.

I. manual (C - a´´´) II. manuál III. manuál (v žaluziích) Pedál (C - f´)
Principál 16´
Principál 8´
Roh kamzíkový 8´
Flétna dřevěná 8´
Oktáva 4´
Flétna 4´
Superoktáva 2´
Kornet
Mixtura 1 1/3´ 5-6x
Trubka 8´
I/I 16´, 4´
II/I 16´, 8´, 4´
III/I 16´, 8´, 4´
Roh noční 8´
Kvintadena 8´
Salicionál 8´
Principál 4´
Flétna 4´
Oktáva 2´
Kvinta 1 1/3´
Flétna 1´
Cimbál 1/2´ 3x
Zvony (a - e´´)
II/II 16´, 4´
III/II 16´, 8´, 4´
Bourdon 16´
Suaviál 8´
Flétna trubicová 8´
Oktáva 4´
Flétna lesní 4´
Flétna violová 4´
Nasard 2 2/3´
Flétna 2´
Tercie 1 3/5´
Kvinta 1 1/3´
Flétna 1´
Akuta 1´ 4x
Hoboj 8´
III/III 16´, 4´
Principálbas 16´
Kontrabas 16´
Subbas 16´
Kvitbas 10 2/3´
Oktávbas 8´
Kryt 8´
Chorálbas 4´ + 2´
Pozoun 16´
I/P 8´, 4´
II/P 8´, 4´
III/P 8´, 4´
P/P 4´
P, MF, PL, Tutti, crescendový válec, 99 paměťových kombinací, automatický pedál pro II a III man., tremola pro II a III manuál

Na chóru byly původně umístěny  velké varhany se 30 rejstříky, 3 manuály s 2058 píšťalami. Zhotovila je firma Rieger v Krnově ve Slezsku, jejich cena byla 9 000 zlatých.

Postupem času byl nástroj několikrát přestavován, současná podoba pochází z přelomu 80. a 90. let
20. století, kdy byl starý pneumatický nástroj s romantickou dispozicí nahrazen novým. Nový nástroj postavila firma Igra.