Varhany v litoměřickém dómu sv. Štěpána 

Vlahým letním večerem jsme se přes náměstí vraceli od kostela Všech svatých a křivolakými uličkami jsme vystoupali zpět na Dómský vrch, kde jsme zároveň měli pro nastávající noc zajištěno ubytování.

Dómskému vrchu vévodí katedrála sv. Štěpána, nádherná stavba postavená na místě gotického a předtím románského kostela v letech 1663 - 70. Vstoupili jsme, usedli se do lavic a očekávali obvyklé mistrovo poučení o zdejších rejstřících s několika praktickými ukázkami. Ale namísto něho, bez jediného slova, se prostory dómu naplnily fantastickými tóny královského nástroje a spolu nás unášely do bezedných výšin, tam, kde slova jsou už naprosto zbytečná a pojem času ztrácí své opodstatnění.
  

Následkem Pavlova koncertu si dala říci i do té doby stávkující digitální fototechnika. Neodvážil jsem se v tu chvíli pomalu ani pohnout, ale jeden obrázek jsem přesto udělal.
 

 
Jak jsme se vraceli do reality, odebírali jsme se nahoru na kůr. Zdejší varhany mají neobyčejně zajímavou historii, ačkoliv jde v podstatě o nástroj nový. V roce 1787 přenesl do litoměřického chrámu Johann Rusch tehdy pouze necelých 10 let starý nástroj Antona Reisse, který nahadil starší menší nástroj. Reissovy varhany byly získány v dražbě z pražského kostela sv. Salvátora při paulánském klášteře, zrušeného za josefinských reforem, a na dvou lodích převezeny do Litoměřic. Rusch tehdy mj. provedl úpravu (zvýšení) skříní. V následujícím století byly varhany opravovány a rozšířeny několika varhanáři zvučných jmen, až je koncem 19. století potkal stejný osud, jako řadu jiných barokních nástrojů. V roce 1894 byl do původních skříní firmou Emanuela Štěpána Petra postaven nový kuželomechanický nástroj. Ani Petrova práce nebyla věčná. Další zakázku získal jeho konkurent, Heinrich Schiffner, který zde do téže skříně v letech 1913 - 1914 vestavěl jedny z tehdy největších a nejmodernějších varhan u nás. Tyto třímanuálové varhany měly 47 rejstříků, pneumatickou trakturu a při jejich stavbě byly zřejmě využity i píšťaly z předchozího stroje. V roce 1941 od litoměřického biskupa získala zakázku na rekonstrukci a rozšíření varhan drážďanská firma Jehmlich. Nové dílo již bylo postaveno podle zásad hnutí Orgelbewegung, respektujícího návrat k baroknímu zvukovému ideálu. Původní romantické hlasy byly přitom ve varhanách ponechány. Nástroj tak parádně umožňuje hru děl současných i starých mistrů. Varhany dnes mají původní Reissovu skříň a cínový principál v prospektu. Celkem 53 rejstříků je rozděleno do dvou věží, positivu a korunního stroje. Hrací stůl má čtyři manuály, traktura je elektrická, rozsah manuálů C –a''', rozsah pedálu C –f'. A ten zvuk!!! Podle slov mistra Pavla jde o nejlepší nástroj z 20. století u nás. Nebylo lze tomu nevěřit. Mimo to, získání zakázky v roce 1941 firmu Jehmlich uchránilo před odvelením jejích zaměstnanců na frontu a tím současně i před její faktickou likvidací. V letech 1998 - 99 provedla generální opravu varhan opět firma Jehmlich, jejíž nabídka zvítězila v konkurenci 7 dalších firem. Zde je disposice:
 

I. Manual – positiv

II. Manual – HW

III. Manual – SW

IV. Manual – KW

Pedal

Lieblich Gedackt 8´
Prinzipal 4´
Gedackt 4´
Fugara 4´
Octave 2´
Quinte 1 1/3´
Mixtur III 1´

Flauto dolce 16´
Aqualprinzipal 8´
Flauto amabile 8´
Gamba 8´
Salicional 8´
Octave 4´
Kleinflote 4´
Quinte 2 2/3´
Superoctave 2´
Sedecima 1´
Mixtur IV 1 1/3´
Cymbel IV 2/3´
Helltrompete 8´

Gross prinzipal 16´
Weitprinzipal 8´
Flote 8´
Gemshorn 8´
Weitoctave 4´
Rohrflote 4´
Nassard 2 2/3´
Nachthorn 2´
Terz 1 3/5´
Gross Mixtur VI 2´
Cornett III-IV 1 3/5´
Gross Trompete 16´
Schweizer Trompete 8´
Clarino 4´
tremulant

Gross Gedackt 8´
Quintaden 8´
Praestant 4´
Blockflote 4´
Rohrquinte 2 2/3´
Flautino 2´
Scharf III 1´
Krummhorn 8´
tremulant

Untersatz 32´
Principalbass 16´
Subbass 16´
Zartbass 16´
Octavbass 8´
Choralbass 4´
Nachthornbass 2´
Mixturbass VI 2 2/3´
Posaunenbass 16´
Trompetenbass 8´
Singend Cornet 2´

Spojky: Generalkopel, IV-III, IV-II, III-II, I-II, IV-I, III-I, IV-P, III-P, II-P, I-P; 2 volné kombinace; Crescendo rejstříků; Žaluzie III; Tutti; Ped. Umschalter; Ped. Fund; Mixturen ab; Rohre ab; Man 16´ ab; II ab; Ped. ab

 
Kromě těchto varhan jsou v katedrále ještě malé chórové varhany od bratří Riegrů s klasickou romantickou dispozicí. Vedle velkých varhan ale působí tak trochu dojmem Popelky (a není to jen jejich velikostí).
 


 


 

 Čtyřmanuálový hrací pult varhan od firmy Jehmlich

 Chórové varhany od bratří Riegrů


Dispozice chórových varhan:

Manual

Pedal

Prinzipal 8´
Gedakt 8´
Salicional 8´
Octav 4´
Flöte 4´
Dolce 4´

Subbass 16´
Oktavbass 8´


Když jsme bočním vchodem opouštěli katedrálu, večer již opravdu značně pokročil (mockrát děkujeme za schovívavost). V naprosté tmě jsme dotápali do sousedního konviktu, který se pro tuto noc stal naším domovem a na jehož dvoře bylo rozhodnuto opéci večeři. To předpokládalo získání alespoň minimálního množství dřeva, ovšem pátrání v blízkém okolí i přilehlé zahradě za svitu baterek a hvězd bylo zcela bezvýsledné. V tuto chvíli se ukázal být neocenitelným pokladem vůz Dacia 1310 TX, do něhož nasedli páni varhaníci, zatímco slečny varhanice se věnovaly nejen přípravě poživatin, ale pod Petrovým vedením i duchovní přípravě za zvuků harmonia v místní kapli. Mezitím již vůz Dacia 1310 brázdil krajinu Českého středohoří, zatímco jeho osádka vyhlížela s neutuchající nadějí proti temnému nebi siluety zalesněných vrchů. Po nějaké chvíli se podařilo zabočit na vedlejší a ještě vedlejší silničku a z ní na nepříliš důvěryhodně vyhlížející cestu, zato však vedoucí ku dvěma kopcům opatřeným kýženými lesy. První mnoho dřeva neposkytl, zato z druhého byla žeň bohatá, takže jsme měli co dělat, abychom se k palivu naloženému do Dacie vměstnali i my sami. Než podařilo se a po cestě jsme dokonce sklidili i několik klacíků vhodných k rožnění vuřtů. Půlnoc již dávno minula, když vůz s drahoceným nákladem stanul na nádvoří před konviktem. Nastal čas večeře.

Po hostině, která se na pár hodin protáhla, se většina varhaníků odebrala na lože, zatímco několik zbývajících se rozhodlo ustlat si přímo pod hvězdnatou oblohou. Ráno se ohlásilo nejen sluncem a ptačím zpěvem, ale především zvukem varhan ze sousední katedrály. Býti vzbuzen Bože, před Tvou velebností....... Lze si snad přát více?

Druhé dopolední mše jsme se již zúčastnili i my a s laskavým svolením místního varhaníka ji svým uměním obohatil Pavel i několik jeho žáků. Potom už rychle sbalit a přesunout se k dalším domluveným varhanám do České Lípy.