Varhany v kostele sv. Františka Serafinského u Křižovníků 

Zdejší nástroj postavil v roce 1701 Abraham Starck z Lokte. Nástroj je na české poměry umístěn nezvykle na pravé kruchtě nad presbytářem. Kostel byl totiž původně postaven v renesančním slohu podle italských vzorů (později byl zbarokizován) a v Itálii bylo zvykem umisťovat varhany do blízkosti oltáře. U těchto varhan probíhala výuka s Jakubem Janštou. Varhany byly v nedávně době restaurovány varhanářem Doubkem a jejich nynější podoba odpovídá stavu z roku 1701. Přitom byly posunuty blíže k zábradlí kůru. Díky tomu nestojí rovně, ale jsou nakloněny drobet dopředu. Schválně se jděte ke Křižovníkům podívat.
 

Celkový pohled

Hrací a registrační traktura

Píšťaly spodního stroje

Klávesnice s lomenou oktávou

Měchy


Dispozice
 

Horní hlavní stroj - II. manuál (C-c3, lomená oktáva)

Dolní stroj - I. manuál

Pedál - 12 tónů, 18 kláves, krátká oktáva

Principal 8´
Bordun 8´
Octave 4´
Flute 4´
Quint 3´
Mixtur 6 fach

Gamba 8´
Salicional 8´
Fugara 4´
Mixtur 4 fach
Přetahovací spojka I/II

Subbass 16´
Octavbass 8´
Quintbass 6´
Choralbass 4´