Svěcení nově zrestaurovaných varhan v Kladně

Velkým svátkem pro věřící a milovníky varhan se v Kladně stala neděle 25. září 2005, kdy se zde v chrámu Nanebevzetí Panny Marie po více než dvou desetiletích rozezněly píšťalové varhany. Při koncelebrované mši svaté je posvětil světící biskup pražský Mons. Karel Herbst. Prvním varhaníkem, který měl čest na ně poprvé zahrát při mši svaté, se stal Pavel Prošek, jinak ředitel 1. ZUŠ v Kladně.

Varhany byly postaveny v tehdy novém kladenském kostele roku 1908 firmou Tuček jako opus 186. V 80. letech minulého století byl tehdejší mocí kostel uzavřen a ponechán osudu. Přitom utrpěly i varhany, do kterých zatékalo a zřítila se do nich část stropu. Po roce 1989 byl kostel opraven a v roce 2000 znovu otevřen. V letech 2003 - 2005 proběhla rekonstrukce varhan, které se ujal Jan Otcovský, jenž svou pečlivou prací zachránil naprostou většinu původního píšťalového fondu a maximum původního zařízení. Také po zvukové stránce je zrestaurovaný nástroj velmi zdařilý. Varhany mají dva manuály, 30 rejstříků, kuželkové vzdušnice a mechanickopneumatickou trakturu s Barkerovou pákou. Za obnovu kostela a královského nástroje patří velký dík také kladenskému vikáři, P. Jiřímu Nelibovi.

 

Dispozice:

I. manuál

II. manuál

Pedál

Principál 8´

Flétna Principal 8´

Violoncello 8´

Gamba 8´

Fléta 8´

Octav-Bass 8´

Roh lesní 8´

Klarinet 8´

Kryt tichý 16´

Roh kamzíkův 8´

Aeolina 8´

Subbas 16´

Salicional 8´

Voix celeste 8´

Contra-Bass 16´

Fléta koncert. 8´

Kryt jemný 16´

Posaun 16´

Kryt 8´

Fléta příčná 4´

 

Trompeta 8´

Fugara 4´

 

Bourdon 16´

Oktáva 4´

 

Fléta 4´

Doublet 2 2/3´

 

Oktava 4´

 

 

Cornet 4nás. 4´

 

 

Kvinta šumivá 2 2/3´

 

 

Mixtura 4nás. 2 2/3´

 

 


Spojky: I/P, II/P, II/I, II/I 16´, II/I 4´, kolektivy
Žaluzie, crescendo šlapka, volná kombinace

V kladenském kostele byly k této příležitosti vystaveny fotografie z restaurování varhan, jejchž autorem je varhanář Jan Otcovský. Exkluzivní fotografie i s komentářem jsme od autora dostali v elektronické podobě k dispozici, takže prosím, jste zváni na výstavu (PDF, 1298 kB).

Cestou od oltáře ke kůru

Pohled do píšťaliště

Traktura

Hrací stůl

Odpoledne jsme si varhánky pod dohledem varhanáře a jeho milé choti také vyzkoušeli.