Varhany v kostele sv. Anny v Havířově 

Pan profesor Mgr. Václav Peter je havířovský rodák. Když za svého mládí chodil do kostela sv. Anny ministrovat a později i hrát, stál v tomto kostele (cca z r. 1860) jakýsi malý varhanní pozitiv. Jedné noci se panu profesoru ale zdál sen, že sedí u hracího stolu, který je kůru postavený bokem, a hraje na velké varhany. Tento sen se však stal snem prorockým!!! V roce 1985 zde byly varhany skutečně instalovány. Jedná se o nástroj z dílny Rieger Kloss postavený v roce 1985. Varhany mají velkou nevýhodu - visí tóny, což je příčinou části elektrické traktury (která zde původně neměla být) a několika vadnými elektromagnety. Původně měla být pořízena traktura mechanická. Skutečně pozoruhodný je principálový sbor, který je velmi sytě a silně naintonován. V nástroji mne upoutal název rejstříku "tercsepta," neboť při toulkách po českých kůrech jsem na nic podobného dosud nenarazil.

Kostel má původní základ, ale presbytář je přistavěn, spolu se zpěvárnou, sakristií a dalšími "užitkovými" místnostmi. Bohužel se jedná o moc moderní přístavbu, která je sjednocená s kostelem pouze tvarem oken, ale celek nebudí moc estetický dojem. Interiér kostela je moderní - na oltáři je kamenná mozaika připomínající cestu k Pánu Ježíši.

Dispozice:
 

I. manuál

II. manuál

Pedál

Burdona 16´
Principál 8´
Flétna trubicová 8´
Salicionál 8´
Oktáva 4´
Flétna kopulová 4´
Superoktáva 2´
Mixtura 4x 1 1/3´

Kryt 8´
Gamba špičatá 8´
Principál 4´
Roh noční 4´
Kvinta 2 2/3´
Flétna zobcová 2´
Tercsepta 1 - 2x 1 2/5´
Akuta 4x 1´

Subbas 16´
Burdon 16´
Oktáva 8´
Flétna krytá 8´
Superoktáva 4´
Chorál 2´


Spojky a pomocná zařízení:

II/I, I/P, II/P, II/I, spojka do kombinací
volné kombinace A, B
kolektivy: Forte, Pleno, Tutti
rejstříkové cresscendo, žaluzie II. manuálu