Varhany v kostele Všech Svatých v České Lípě

Jednoho krásného nedělního odpoledne, bylo to 22. dne měsíce června L. P. 2003, dojela naše vozidla do České Lípy, kde - po předchozím večeru a dopoledni stráveném v zajetí království tónů královských nástrojů litoměřických - pokračovala slavná varhanická exkurse.

Kostel Všech Svatých nachází se nedaleko náměstí a byl původně založen augustiniány jako kostel klášterní. Vysvěcen vyl L. P. 1707. Tehdy byly do kostela přeneseny starší varhany odjinud a jejich zvuk zde krášlil bohoslužby do počátku století devatenáctého. Nový nástroj byl objednán u firmy bratří Fellerů z Libouchce roku 1846 a dokončen byl o dva roky později. Fellerové v České Lípě postavili nádherný dvoumanuálový nástroj, jenž si zvukově nijak nezadá s pracemi nejlepších barokních mistrů. Skříň jest rozdělena do dvou věží, v pravé (na obrázku tedy vlevo) nachází se hlavní stroj a positiv, v levé pedál. Traktura jest pochopitelně mechanická a vzdušnice zásuvková.

Disposice:

Hlavní stroj

Positiv

Pedál

Burdon 16´
Principál 8´
Flétna 8´
Kvintadena 8´
Salicionál 8´
Oktáva 4´
Flétna špičatá 4´
Kvinta 3´
Superoktáva 2´
Mixtura 2´, 4x
Cimbál 1 1/3´, 5x 

Kopula 8´
Gamba 8´
Principál 4´
Flétna otevřená 4´
Oktáva 2´
Mixtura 1 1/2´, 4x 
Manuálová spojka


Píšťaliště positivu 

Subbas 16´
Principálbas 8´
Violonbas 8´
Kvintbas 6´
Oktáva 4´
Pozoun 16´ 

 

Hřídelová deska - na této desce jsou u varhan s mechanickou trakturou uloženy hřídele, k nimž vedou dřevěné abstrakty (táhla) od klávesnice. Stiskem klávesy varhaník zatáhne za abstrakt, který pootočí hřídelí, čímž se zatáhne za další abstrakt, který již otevře příslušný tónový ventil. Tímto jednoduchým složitě vyhlížejícím zařízením jest umožněno, že klávesa nemusí se přímo pod příslušnou píšťalou nacházeti, an by to ani při šíři velkých píšťal možné nebylo.

 

                             Rejstříková táhla


A jak se na varhany od Fellerů hraje? No nááádherně...

 

... dokud nám pozdní odpoledne nepřipomnělo, že nejen hudbou živ je varhaník (stejně už zamykali kostel). Nezbylo, než doplnit síly v místní pizzerii. Po osvěžení těla se ovšem patří osvěžiti i ducha a na Mácháč to odsud není daleko.