Proprium de sanctis - svátky svatých

3 úrovně slavení:

 • památka - závazná/nezávazná, na úrovni férie
 • svátek - je Gloria
 • slavnost - 2 čtení, Gloria, Credo

Kalendáře:

 • všeobecný římský - závazný pro celou církev
 • národní - pro ČR
 • diecézní
 • řádové

Po II. Vatikánském koncilu významné zjednodušení, 2/3 svátků zrušeny
Co má přednost - domluvit se s farářem

a) svátky mariánské:

 • 8. 12. slavnost P. M. počaté bez poskvrny prvotního hříchu
 • 15. 8. slavnost Nanebevzetí P. M.

b) svátky svatých:

 • 1. 11. slavnost všech svatých
 • 19. 3. slavnost sv. Josefa
 • 24. 6. slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 • 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla
 • 28. 9. slavnost sv. Václava - národní kalendář
 • 5. 7. slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Písně: 8XX

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.