Okruh vánoční

 • 25. 12. - původně den zimního slunovratu
 • důraz na slavení Vánoc - r. 336
 • 313 povoleno křesťanství - Vánoce začaly překrývat pohanské svátky (římské slavnosti boha slunce)

Slavnost Narození Páně

4 mše, každá má vlastní formulář:

 • in nocte - v noci ("půlnoční", nemusí být o půlnoci)
 • in aurora - za svítání ("jitřní")
 • in die - ve dne
 • in vigilia - v předvečer, od II. Vatikánského koncilu

Oktáv - písně vánoční, je Gloria

 • 26. 12. - sv. Štěpána
 • 27. 12. - Jana Ev.
 • 28. 12. - mláďátka betlémská, svátek
 • neděle - svátek sv. rodiny
 • 31. 12. - Sv. Silvestr, večer mše na ukonč. občanského roku - zvláštní žalm, vhodné Te Deum
 • 1. 1. slavnost Matky Boží Panny Marie

6. 1. slavnost Zjevení Páně (Epiphania Domini)

 • žehná se voda - při úodních obřadech, asperges (kropení) - zpěv 510
 • žehná se kadidlo a křída - po homílii
 • bývá zvykem žehnat obydlím (K+M+B - Kristus ať žehná tomuto domu (Christus mansionen benedicta))

Svátek Křtu Páně

 • 21. neděle po 6. 1.
 • končí doba vánoční, následuje 1. týden v mezidobí

 • od 5. stol. v oblasti Galie, v Římě o něco později
 • začíná liturgický rok (adventus = příchod)
 • 3-4 týdny, 4 neděle (Štědrý den může být o 4. neděli adventní)
 • advent má 2 části: první 2 týdny - zaměř. na 2. příchod Krista, od 17. 12. - příprava k Narození Páně

Neděle adventní:

 • 1. Ad te levavi - K Tobě pozvedám svou duši (vstupní antifona)
 • 2. Gaudete - radostná - (vst. antifona Radujte se, Pán je blízko), růžová lit. barva
 • 4. Rorate - (vst. antifona Rosu dejte nebesa shůry)

Hudba:

 • vynechává se Gloria
 • tradičně se hraje 101, 2 způs.: 3x po sobě, pak verše Rosu... nebo 1x, verše, 1x (původnější)
 • závěr: 117 (Rodičko Boží vznešená)

2. 2. Uvedení Páně do chrámu (Presentatio Domini)

"hromnice", pův. název Očišťování Panny Marie - 6 týdnů po narození Páně
P. Marie přicházi do chrámu, kde ji potkává stařec Simeon

 • svátek Páně, nikoliv mariánský - nevhodné hrát mariánské písně
 • žehnání svící - na úvod mše sv. (ve filiálním kostele/před kostelem/v předsíni)
 • průvod se svícemi, zpěv Pán je světlo národů nebo Simeonovo kantikum
 • následuje Gloria (není Kyrie)

25. 3. Zvěstování Páně (Anuntiatio Domini)

pův. nazýván Zvěstování P. Marie
pokud padne na sv. týden nebo oktáv velikonoční, překládá se na pondělí po 2. neděli velikonoční

 • zvyk hrát mariánské písně je zcela nevhodný - svátek Páně
 • introitus Rorate Coeli - Rosu dejte nebesa
 • offertorium - zpěv Ave Maria
 • přijímání: Hle Panna počne a porodí syna

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.