Velikonoční triduum

Začíná večerní mší sv. na Zelený čtvrtek, končí 2. nešporami neděle.

 • 3 liturgické dny: čt-pá, pá-so,so-ne

1. mši slavil Ježíš při poslední večeři

Zvláštnosti:

 • zpívá se Gloria (vhodné doprovázet varhanam), před Gloria preludium, po Gloria varhany umlkají
 • mytí nohou (mandatum - dle antifony Mandatum novum - nové přikázání vám dávám)
 • po přijímání se odnese nejsv. svátost do Getsemanské zahrady, zpívá se hymnus Pange Lingua (sv. Tomáš Akvinský)
 • pak se oltář odhalí

Neslaví se mše sv.

Velkopáteční obřady:

 • začátek - prostrace - kněz a přisluhující si lehnou čelem k zemi
 • vstup - liturgické ticho
 • vstupní modlitba ukončuje vstupní obřady
 • není úkon kajícnosti ani Kyrie
 • bohosl. slova - 2 čtení, žalm, zpěv před ev. Christus factus est (K. stal se poslušným až k smrti)
 • pašije podle Jana
 • homílie
 • přímluvy
 • odhalování kříže (zpěv: Hle kříž, kde umřel spasitel světa - Olejník)
 • uctívání kříže, zpívají se Improperie (výčitky) - poviné (liturgický zpěv), a např. Hle, dřevo kříže, 317 apod.
 • přijímání - písně s tématikou ukřižování
 • končí se v tichosti
 • mohou následovat adorace u Božího hrobu

Neslaví se mše sv.

Doporučují se ranní chvály.

 

Velký pátek, Bílá sobota - "aliturgický" den

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.