Liturgický rok

Liturgický rok - oslavná památka spásných činů Božích v osobě ježíše Krista slavená v průběhu jednoho roku

 • Liturgický rok začíná 1. nešporami 1. neděle adventní
 • Liturgický týden začíná nedělí
 • Liturgický den začíná západem slunce (možnost slavení vigílie v předvečer slavnosti)

 • po - ferra secunda
 • út - ferra tertia
 • st - ferra quarta
 • čt - ferra quinta
 • pá - ferra sexta
 • so - sabato
 • ne - dominica (den Páně)
 • týden - hebdomada
 • rok - annus

 • Juliánský kalendář - zavedl přestupný rok, vznik 50 let před Kristem
 • Gregoriánský kalendář - 2. pol. XVI. stol., zaveden na základě Tridentského koncilu (1545-1563) (roky, kterými končí staletí, jsou přestupné, jen pokud jsou dělitelné 400)
 • zimní slunovrat - narození Ježíše Krista
 • letní slunovrat - narození Jana Křtitele
 • jarní rovnodennost - Zvěstování Páně
 • podzimní rovnod. - původně svátek Zachariáš (otec Janův), nyní zrušen (zůstal v pravoslaví)

 • temporál - závisí na liturg. kalendáři, odvíjí se od data Velikonoc, mívá při slavení přednost
 • sanctorál - závislý na občanském kalendáři, svátky mají pevné datum (vrcholný středověk byl postaven na světcích - tehdejší "superstar")

 • okruh velikonoční (doba postní, velikonoční triduum a doba velikonoční)
 • okruh vánoční (doba adventní a vánoční)
 • liturgické mezidobí

doba adentní - 4 neděle (zač. 1. neděli po svátku sv. Ondřeje - 30. 11.)

doba vánoční:

 • od slavnosti Narození Páně (25. 12.), resp. 1. nešpor slavnosti Nar. Páně
 • trvá do 1. neděle po 6. lednu (svátek Křtu Páně)
 • svátek Křtu Páně je zároveň 1. nedělí v mezidobí

1. část mezidobí - končí Popeleční středou

doba postní - 40 dnů, nepočítají se neděle (7 nedělí)

triduum - předěl

doba velikonoční:

 • začíná vigílií na Bílou sobotu
 • trvá 50 dní, končí slavností Seslání Ducha svatého, který je zároveň určitou nedělí v mezidobí

mezidobí - 33-34 týdnů, končí slavností Ježíše Krista Krále

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.