Zpěvy mešního propria (proprium missae)

Proprium - z lat. "vlastní" (proměnné - každá mše má své vlastní)

 • doprovázejí určitou liturgickou akci (průvod)

1. Vstupní zpěv

 • měl by představit konkrétní svátek součástí mše asi od 5. stol. text introitu je v Misálu (vstupní antifona, lze ji přečíst)

2. Offertorium

 • zpěv k přinášení a přípravě obětních darů
 • začíná hned po skončení přímluv, měl by končit, jakmile si kněz umyje ruce (chybou je preludovat a čekat, až skončí průvod)

3. Communio

 • zpěv k průvodu ke sv. přijímání
 • začíná když kněz přijímá, konec, když kněz usedne na sedes, možné mezihry

Zpěvy, které se vymykají klasickému okruhu propria:

 • zpěv závěrečný - nepovinný (česká tradice), nemá předepsaný zpěv (např. 117, 815, 316, 310, 407 aj.)
 • zpěv díkůvzdání - novinka, může se použít na konci přijímání (Te Deum - Bože, chválíme Tebe, zpěvy označ. M5)

 • jsou samy o sobě liturgií, nic nedoprovázejí a měly by se zpívat

1. Responsoriální žalm

 • pův. Graduale, po 2. Vat. koncilu nahrazeno resp. žalmem
 • 2 typy responsorií: - a capite (od hlavy = od počátku, opak. se celé responsorium), - a latere (od boku - opak. se od poloviny, většinou od * )

2. Zpěv před evangeliem

 • zpěv alleluia s veršem, do 5. stol. se zpíval o Velikonocích, od 6. stol. při každé mši mimo dobu postní (a pohřebních mší na rozdíl od dneška)
 • tractus - v době postní

 

Při propriu by měly znít texty liturgické nebo texty schválené

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.