Mešní řád (ordo missae)

 • vstupní zpěv (introitus)
 • pozdravení oltáře
 • pozdravení lidu
 • úkon kajícnosti (3. způsob nahrazuje Pane, smiluj se)
 • Kyrie
 • Gloria
 • modlitba (collecta)

 • čtení z Písma (2-9 (vč. evangelia))
 • zpěvy mezi čteními - responsoriální žalm, zpěv před evangeliem
 • evangelium
 • homilie
 • credo
 • přímluvy (preces)

1. příprava darů:

 • obětní průvod a zpěv (offertorium)
 • modlitba nad dary (oratio super oblata)

2. eucharistická modlitba:

 • dialog před prefací
 • preface
 • sanctus
 • zpráva o ustanovení a proměňování (naratio et consecratio), zakončena Tajemstvím víry
 • doxologie (...skrze Něho, s Ním a v Něm... Amen ("nejdůležitější amen celé mše"))

3. obřad přijímání:

 • modlitba Páně, embolismus a doxologie (...neboť Tvé je království...)
 • pozdravení pokoje
 • zpěv Beránku - k lámání chleba
 • přijímání (communio)
 • po přijímání může být zpěv díkůvzdání (např. Te Deum)
 • modlitba po přijímání (postcommunio)

 • požehnání (benediktio)
 • propuštění
 • závěrečný zpěv - nepovinný (česká tradice)

-PM-

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze
 14. Vývoj hudebního zápisu gregoriánského chorálu
 15. Systém gregoriánských modů
 16. Druhy gregoriánského chorálu, psalmodie
 17. Sekundární vrstva gregoriánského chorálu - tropy a sekvence
 18. Chrámová hudba vícehlasá - rané formy
 19. Chrámová hudba vícehlasá - ars antiqua, ars nova, ars subtilior, anglický vícehlas
 20. Liturgická hudba 15. až 16. stol.