Liturgická hudba

Následující texty jsou vypracovány na základě mých poznámek z přednášek Lukáše Kubenky o liturgické hudbě (a otázek ke zkouškám z tohoto předmětu) na kurzu chrámové hudby, který proběhl v letech 2007-2010 na Církevní konzervatoři Opava. Předpokládám však, že i ostatním varhaníkům a zájemcům o liturgickou hudbu mohou dobře posloužit pro rychlou orientaci v této oblasti, neboť vhodně doplňují jak prakticky zaměřenou Rukověť varhaníkovu, aneb návod, kterak při mši svaté hráti (ke stažení zde), tak další články zveřejněné na tomto webu.

První část textů je věnována základní orientaci v liturgii a volbě vhodné hudby, doplněny jsou i některé historické poznámky a latinské termíny. Druhá část se zabývá nejstarší historií liturgické hudby, tj. gregoriánským chorálem a vícehlasou chrámovou hudbou. Doplněny jsou též základní informace o gregoriánských modech, neumách a zpěvu žalmů.

 1. Mešní řád (ordo missae)
 2. Zpěvy mešního propria (proprium missae)
 3. Zpěvy ordinária (ordinarium missae)
 4. Zpěv a hudba při svátostech
 5. Zpěv a hudba při jiných bohoslužbách
 6. Liturgický rok
 7. Velikonoční triduum
 8. Okruh velikonoční (mimo tridua)
 9. Okruh vánoční
 10. Liturgické mezidobí (tempus per annum) a slavnosti Páně
 11. Proprium de sanctis - svátky svatých
 12. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - I. a II. fáze
 13. Dějiny křesťanského bohoslužebného zpěvu - III. a IV. fáze

Připravujeme:

-PM-

V současnosti je vypracována část po bod 13, zbývající texty z oblasti historie budou doplněny v nejbližší době.